Wspólnoty

Msze Święte:
niedz. 8.00, 10.00 dla dzieci,
11.30 suma,17.00
w tygodniu: pn.- sob. 7.15, 17.00

Biuletyn Parafialny, zapraszamy do lektury kolejnych numerów naszego wydawnictwa

czytaj więcej »

Wspólnota Różańcowa św. Jana Pawła II

matka boa racowa zdj«Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka; jest modlitwą ludzkiej solidarności, modlitwą wspólną odkupionych, która odbija w sobie ducha i intencje pierwszej z odkupionych, Maryi, Matki i obrazu Kościoła; jest modlitwą za wszystkich ludzi świata i historii, żywych i umarłych, powołanych do tworzenia wraz z nami Ciała Chrystusa i do stania się wraz z Nim współdziedzicami chwały Ojca».

„Różaniec jest to modlitwa, którą bardzo ukochałem (…). Przedziwna w swej istocie i głębi (…). Oto bowiem na kanwie słów Pozdrowienia Anielskiego przesuwają się przed oczyma naszej duszy główne momenty z życia Jezusa Chrystusa (…) jakbyśmy obcowali z Panem Jezusem przez serce Jego Matki. Równocześnie zaś w te same dziesiątki różańca, serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości (…). – (Rzym 7 XI 1983)

„Powtarzając dobrze znane i drogie sercu modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu człowiek skupia się na rozważaniu tajemnic zbawienia i przedstawia Bogu za wstawiennictwem Maryi, potrzeby własne i całej ludzkości, prosząc Chrystusa o siły, by mógł bardziej konsekwentnie i wielkodusznie żyć Ewangelią. Kiedyś powszechny był zwyczaj codziennego odmawiania Różańca w rodzinie. Jak dobroczynne owoce przyniosłaby ta praktyka także dzisiaj! Maryjny Różaniec oddala niebezpieczeństwa rozpadu rodziny, jest niezawodną więzią jedności i pokoju”. – (Castel Gandolfo 1 X 1995)

„Różaniec, to moja ulubiona modlitwa! Taka wspaniała modlitwa! Wspaniała w jej prostocie i jej głębi. W tej modlitwie powtarzamy po wielokroć słowa, które Dziewica Maryja usłyszała od Archanioła i od swej kuzynki, Elżbiety. Na tle słów: „Zdrowaś Maryja” dusza uzmysławia sobie zasadnicze wydarzenia (Tajemnice) z życia Jezusa Chrystusa… Modlitwa tak prosta i tak bogata. Z głębi mojego serca zachęcam wszystkich do jej odmawiania.” – papież Jan Paweł II

Żywy Różaniec to według statutu zatwierdzonego przez Konferencję Episkopatu Polski prywatne stowarzyszenie wiernych o charakterze modlitewnym oraz formacyjnym. To największa wspólnota modlitwy, działająca na terenie całej Polski. W Żywym Różańcu – Kółko złożone z 20 osób nazywa się Różą i każda z tych osób odmawia codziennie tylko jedną Tajemnicę Różańca Świętego. W ten sposób, chociaż każdy odmawia tylko jedno „Ojcze nasz”, dziesięć „Zdrowaś Maryjo” i jedno „Chwała Ojcu”, rozważając tylko jedną tajemnicę Różańca Św., jednak ma zasługę taką samą, jakby cały Różaniec odmówił, ponieważ cała Róża, z 20 osób złożona, rzeczywiście odmawia cały Różaniec. Żywy Różaniec to również ofiarowanie komuś pięciu minut swojego życia. Tyle trwa mniej więcej jedna dziesiątka.

raniec zdjW naszej parafii powstała pierwsza Róża bł. Jana Pawła II 4 listopada 2012 r. Zelatorką została pani Halina Gęślicka.

  • Członkowie spotykają się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 800 sprawowanej w intencji członków Ż.R. i ich rodzin.
  • Spotkania formacyjne odbywają się pod przewodnictwem księdza proboszcza Tadeusza Białousa. Po Mszy św. odmawiany jest wspólnie dziesiątek Różańca św. w papieskich intencjach Apostolstwa Modlitwy: ogólnej i misyjnej na dany miesiąc. Po skończonej modlitwie omawiane są bieżące sprawy Rodziny Różańcowej.
  • W każdy poniedziałek tygodnia o godz. 1630 członkowie Róży prowadzą modlitwę różańcową w aktualnych intencjach.

Zapraszamy wszystkich – którzy pragną właśnie w ten sposób przeżywać wspólnotę modlitwy.