Aktualności

Msze Święte:
niedz. 8.00, 10.00 dla dzieci,
11.30 suma,17.00
w tygodniu: pn.- sob. 7.15, 17.00

Biuletyn Parafialny, zapraszamy do lektury kolejnych numerów naszego wydawnictwa

czytaj więcej »

Zaproszenie na Festiwal Piosenki o Rodzinie

 „Rodzina Bogiem silna, staje się siłą człowieka i całego narodu” Jan Paweł II

W ramach Ełckich Dni Rodziny  i przeżywanego Jubileuszowego Roku Miłosierdzia Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej we współpracy z Parafią p.w. św. Jana Pawła II w Ełku organizuje w niedzielę 29 maja 2016r. w godz. 9:00 – 11:00  Festiwal Piosenki o Rodzinie pod hasłem: „Rodzina wspólnotą miłosierdzia”

Cele festiwalu:

 •  propagowanie wartości, które powinny stanowić fundament każdej rodziny,
 •  upowszechnianie kultury muzycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
 •  wdrażanie rodzin do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta i  parafii.

Regulamin:

 1. Do udziału w festiwalu zapraszamy przedstawicieli (przynajmniej jednego) z klas 0- VI Szkoły Podstawowej nr 5  im. M. Konopnickiej, dzieci z Niepublicznego Katolickiego Przedszkola „U Lolka” im. św. Jana Pawła II i chętne dzieci z parafii.
 2. Zapisy uczestników festiwalu przyjmują: p. Maria Chaberek, p. Anna Czajka i p. Magdalena Lubartowicz do 25 maja 2016r.
 3. W festiwalu mogą wziąć udział soliści lub zespoły  rodzinne – wokalne lub wokalno- instrumentalne, np. rodzeństwo, dzieci z rodzicami.
 4. Uczestnicy festiwalu prezentują jeden utwór w języku polskim o tematyce dotyczącej rodziny (miłości, domu rodzinnego, rodziców, babci, dziadka itp.) w dowolnej aranżacji,  z pamięci z akompaniamentem własnym na żywo lub z użyciem podkładu muzycznego zapisanego  na płycie CD lub pamięci USB. Nie dopuszcza się stosowania podkładu muzycznego zarejestrowanego z wokalem.
 5. Festiwal ma formę konkursu.
 6. Uczestnicy oceniani będą w 3 kategoriach wiekowych:
 •  dzieci przedszkolne i kl. 0
 • klasy I – III
 • klasy IV -VI
 1.  Występy uczestników festiwalu oceniać będzie komisja powołana przez organizatorów.
 2. Ocenie będą podlegać walory wykonawcze prezentowanych utworów, dobór repertuaru oraz ogólny wyraz artystyczny.
 3. Komisja w każdej z kategorii przyzna nagrody i wyróżnienia.
 4. Decyzje Komisji  są ostateczne i niepodważalne.
 5. Po zakończeniu przesłuchań wszyscy wykonawcy festiwalu  uczestniczą we Mszy św. o godz. 11:00, po której odbędzie się wręczenie pamiątkowych dyplomów i upominków oraz Festyn Rodzinny z atrakcjami  organizowany przez Parafię i Katolickie Przedszkole „U Lolka”.
 6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do fotografowania uczestników, upublicznienia zdjęć  oraz podania danych osobowych laureatów w Internecie.
 7. Gorąco prosimy wychowawców klas 0- VI o współpracę! Zapraszamy również do wspólnego świętowania.
 8. Patronat nad Festiwalem sprawuje Proboszcz  ks. dr Tadeusz Białous i dyrektor szkoły p. Jarosław Obrycki.

Maria Chaberek

Magdalena Lubartowicz

Anna Czajka