Aktualności

Msze Święte:
niedz. 8.00, 10.00 dla dzieci,
11.30 suma,17.00
w tygodniu: pn.- sob. 7.15, 17.00

Biuletyn Parafialny, zapraszamy do lektury kolejnych numerów naszego wydawnictwa

czytaj więcej »

„Święta Siostra Faustyna mocna w Duchu Miłosierdzia”- Międzyszkolny Rodzinny Konkurs Plastyczny

Parafia pw. Świętego Jana Pawła II Ełku  i Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia 

 zapraszają do udziału w Międzyszkolnym Rodzinnym Konkursie Plastycznym  pod hasłem:

„Święta Siostra Faustyna mocna w Duchu Miłosierdzia”

Cele konkursu:

  • Szerzenie kultu miłosierdzia Bożego w rodzinie, parafii i Ojczyźnie,
  • uwrażliwienie rodzin na wartość i istotę miłosierdzia Bożego,
  • zainteresowanie życiem Wielkich Rodaków,
  • rozwijanie kreatywności i  talentów plastycznych,
  • dawanie świadectwa obecności miłosierdzia Bożego w codziennym życiu,
  • przekazywanie dziedzictwa chrześcijańskiego młodemu pokoleniu Polaków.

Regulamin:

  1. Konkurs adresowany jest do wychowanków przedszkoli (5 i 6 latków) i uczniów klas 0-III szkoły podstawowej oraz ich rodzin z terenu miasta  Ełku.
  2. Zadaniem uczestników jest wspólne, rodzinne wykonanie pracy plastycznej jako odpowiedzi  na pytania:

I. Na czym polegała „moc” św. s. Faustyny? 
II. Gdzie św. s. Faustyna szukała źródła tej „mocy”?

3. Praca powinna być wykonana dowolną techniką plastyczną w formacie A-4, nie przewiduje się techniki przestrzennej.
4. Praca na odwrotnej stronie powinna zawierać dane: imię  i nazwisko wychowanka oraz członków rodziny, którzy wspólnie tworzyli pracę, adres zamieszkania i nr telefonu lub       adres e-mail.
5.Jedna rodzina może złożyć jedną pracę.

6.Prace należy złożyć do 14 kwietnia 2019r. w biurze Niepublicznego Katolickiego Przedszkola  „U Lolka” im. św. Jana Pawła II w Ełku, po tym terminie prace nie będą przyjmowane.

7.Prace oceni Jury powołane przez organizatorów.

8.Komisja oceniać będzie: interpretację tematu, pomysłowość, wkład pracy i estetykę wykonania.

9.Werdykt Jury jest ostateczny.

10.Organizatorzy zapewniają atrakcyjne nagrody.

11.Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w Niedzielę Miłosierdzia Bożego 28 kwietnia 2019r. w kaplicy pw. św. Jana Pawła II w Ełku, po zakończeniu Mszy Świętej  o godz. 1000.

12.Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatorów, którzy zastrzegają sobie prawo do ich publikacji.

13.Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania uczestników podczas wręczania nagród  i pamiątkowych dyplomów, upublicznienia zdjęć  oraz podania danych osobowych laureatów w Intern
ks. dr Tadeusz