Aktualności

Msze Święte:
niedz. 8.00, 10.00 dla dzieci,
11.30 suma,17.00
w tygodniu: pn.- sob. 7.15, 17.00

Biuletyn Parafialny, zapraszamy do lektury kolejnych numerów naszego wydawnictwa

czytaj więcej »

„Święta Siostra Faustyna mocna w Duchu Miłosierdzia”- Międzyszkolny Rodzinny Konkurs Literacki

Parafia pw. Świętego Jana Pawła II Ełku i Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia

zapraszają do udziału w Międzyszkolnym Rodzinnym Konkursie Literackim pod hasłem:

„Święta Siostra Faustyna mocna w Duchu Miłosierdzia”

Cele konkursu:

 • Szerzenie kultu miłosierdzia Bożego w rodzinie, parafii i Ojczyźnie,
 • uwrażliwienie rodzin na wartość i istotę miłosierdzia Bożego,
 • zainteresowanie życiem Wielkich Rodaków,
 • rozwijanie kreatywnego myślenia i  talentów  literackich,
 • dawanie świadectwa obecności miłosierdzia Bożego w codziennym życiu,
 • przekazywanie dziedzictwa chrześcijańskiego młodemu pokoleniu Polaków.

Regulamin:

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i ich rodzin z terenu miasta Ełku.
 2. Zadaniem uczestników jest wspólne, rodzinne napisanie pracy literackiej w dowolnej formie, np. wiersz, opowiadanie, list. Praca powinna być odpowiedzią na pytania:

     I.  Na czym polegała „moc” św. s. Faustyny?  

     II. Gdzie św. s. Faustyna szukała źródła tej „mocy”?

 1. Praca powinna być napisana komputerowo – maksymalnie 2 strony A-4, czcionka 12

Times New Roman.

 1. Praca na odwrotnej stronie powinna zawierać dane: imię  i nazwisko ucznia oraz członków rodziny, którzy wspólnie tworzyli pracę, adres zamieszkania i nr telefonu lub adres e-mail.
 2. Jedna rodzina może złożyć jedną pracę.
 3. Prace należy złożyć do 14 kwietnia 2019r. w biurze Niepublicznego Katolickiego Przedszkola  „U Lolka” im. św. Jana Pawła II w Ełku,  po tym terminie prace nie będą przyjmowane.
 4. Prace oceni Jury powołane przez organizatorów.
 5. Komisja oceniać będzie: zgodność z tematem, poprawność stylistyczną i językową.
 6. Werdykt Jury jest ostateczny.
 7. Organizatorzy zapewniają atrakcyjne nagrody.
 8. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w Niedzielę Miłosierdzia Bożego 28 kwietnia 2019r. w kaplicy pw. św. Jana Pawła II w Ełku, po zakończeniu Mszy Świętej o godz. 1000.
 9. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatorów, którzy zastrzegają sobie prawo do ich publikacji w całości lub wybranych fragmentów.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania uczestników podczas wręczania nagród i pamiątkowych dyplomów, upublicznienia zdjęć  oraz podania danych osobowych laureatów w Internecie.

ks. dr Tadeusz Białous i Siostra Tabita