Ogłoszenia duszpasterskie

Msze Święte:
niedz. 8.00, 10.00 dla dzieci,
11.30 suma,17.00
w tygodniu: pn.- sob. 7.15, 17.00

Biuletyn Parafialny, zapraszamy do lektury kolejnych numerów naszego wydawnictwa

czytaj więcej »

XXVI Niedziela Zwykła – 25 września 2022 r.

1. W dniu wczorajszym o godz. 12.00 Stolica Apostolska ogłosiła nominację na biskupa pomocniczego diecezji ełckiej. Papież Franciszek powołał ks. dr. Dariusza Zalewskiego proboszcza parafii pw. bł. Karoliny Kóźkówny, byłego /ojca Duchownego WSD w Ełku.
2. Spotkanie młodzieży przygotowującej się do bierzmowania dziś 18 września wraz z rodzicami o godz. 11.30.
3. W dniu dzisiejszym poświęcenie różańców dla dzieci pierwszokomunijnych o godz. 10.00. Nabożeństwa różańcowe od 1 października o godz. 16.30. Dzieci w sposób szczególny zapraszamy w poniedziałki i środy. Zachęcam do odmawiania różańca również w domach rodzinnych z dziećmi. Zwłaszcza tych którzy nie mogą uczestniczyć w nabożeństwach.
4. Zapisy do tworzącej się Róży Różańcowej im. bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zapisy w zakrystii lub u Pań Zelatorek.
5. Dziś spotkanie Rycerzy św. Jana Pawła II. Na Mszy św. o 11.30 i po Mszy św. Zapraszamy chętnych mężczyzn do tej wspólnoty.
6. Po Mszach można zgłaszać się po deklaracje dla nowych bierzmowanych, którzy będą przygotowywać się w roku 2022/2023 do sakramentu bierzmowania. Deklaracje składamy (rodzice z kandydatem) po niedzielnych Mszach św w zakrystii.
7. Za tydzień po Mszach św. zbiórka do puszki na Dom Samotnej Matki
8. W tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca 1 X od 15.00 nabożeństwo pierwszosobotnie . Zapraszam serdecznie
9. Planujemy zorganizować pielgrzymkę do Ziemi Świętej w okresie Ferii Zimowych, chętnych zapraszam do zapisywania się.
Ks. Dariusz Zalewski urodził się 29 stycznia 1974 roku w Augustowie. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Białobrzegach (1981-1987) i Augustowie (1987-1989).W 1989 roku rozpoczął edukację w Technikum Budowlano-Elektrycznym w Augustowie, którą ukończył świadectwem dojrzałości w 1994 roku. W latach 1994-2000 odbywał formację w Wyższym Seminarium Duchownym w Ełku. Święcenia kapłańskie przyjął 20 maja 2000 roku w katedrze ełckiej św. Wojciecha, biskupa i męczennika. W latach 2000-2001 był wikariuszem parafii św. Mikołaja w Mikołajkach. W latach 2001-2008 odbywał studia specjalistyczne w dziedzinie patrystyki w Instytucie Patrystycznym „Augustinianum” w Rzymie. W roku 2010 uzyskał stopień doktora w zakresie patrystyki. W czasie pobytu w Rzymie pomagał duszpastersko w parafii św. Agnieszki w Modenie i pracował w duszpasterstwie chorych jako kapelan w poliklinice „Umberto I”. W latach 2008-2010 był notariuszem ełckiej kurii diecezjalnej oraz rzecznikiem diecezji. Prowadził też wykłady z patrystyki i zajęcia z łaciny w tamtejszym seminarium duchownym. W latach 2010-2012 był wicekanclerzem kurii diecezjalnej, pracował w duszpasterstwie akademickim i był prefektem roku propedeutycznego seminarium diecezji ełckiej. W latach 2014-2019 był ojcem duchownym wyższego seminarium duchownego diecezji ełckiej. Aktualnie jest proboszczem parafii bł. Karoliny Kózkówny w Ełku i dyrektorem wydziału życia konsekrowanego kurii diecezjalnej w Ełku.