Wspólnoty

Msze Święte:
niedz. 8.00, 10.00 dla dzieci,
11.30 suma,17.00
w tygodniu: pn.- sob. 7.15, 17.00

Biuletyn Parafialny, zapraszamy do lektury kolejnych numerów naszego wydawnictwa

czytaj więcej »

Akcja Katolicka

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem, którego terenem  działalności jest parafia, diecezja, Kościół lokalny. Członkowie Akcji Katolickiej we współpracy z hierarchią włączają się aktywnie w liczne dzieła ewangelizacyjne. Akcja uaktywnia licznych świeckich w budowaniu Kościoła Chrystusowego i realizacji jego misji apostolskiej, wskutek czego mogą oni „czynić obecnym i aktywnym Kościół w takich miejscach i takich okolicznościach, gdzie jedynie przy ich pomocy stać się on może solą ziemi”.  Celem Akcji Katolickiej jest pogłębienie formacji chrześcijańskiej jej członków oraz współpraca świeckich z hierarchią w realizowaniu misji Kościoła. Pogłębienie życia religijnego ma przygotować członków Akcji do odważnego i kompetentnego występowania na „areopagach” świata, do przenikania wartościami ewangelicznymi życia społecznego, zajmowania zgodnego z nauczaniem Kościoła stanowiska w sprawach publicznych, zwłaszcza tam, gdzie zagrożona jest wiara i moralność chrześcijańska. Ważnym zadaniem Akcji jest także kształcenie działaczy społecznych, gospodarczych, kulturalnych i politycznych. (za: Leksykon ruchów i stowarzyszeń w Kościele)

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii św. Jana Pawła II zawiązał się 16 czerwca 2013. Razem z innymi wspólnotami zorganizował festyn rodzin. Obecnie członkowie aktywnie uczestniczą w oprawie Mszy Św. za ojczyznę każdego 16 dnia miesiąca oraz innych nabożeństwach i organizuje kącik prasowy w parafii.

W skład zarządu oddziału wchodzą:

  • Prezes – Magda Jurek
  • Z-ca prezesa – Wioletta Zakrzewska
  • Skarbnik Agnieszka Ejsmot
  • Sekretarz – Jolanta Waszkiewicz
  • Członek zarządu – Ewa Lelmacher

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych Akcją Katolicką na spotkania, które odbywają się w każdą ostatnią niedzielę miesiąca po wieczornej Mszy Św.

Osoba do kontaktu to Magda Jurek 784008916 mgd_jbl@wp.pl