Aktualności

Msze Święte:
niedz. 8.00, 10.00 dla dzieci,
11.30 suma,17.00
w tygodniu: pn.- sob. 7.15, 17.00

Biuletyn Parafialny, zapraszamy do lektury kolejnych numerów naszego wydawnictwa

czytaj więcej »

Intencje modlitewne w poszczególne dni tygodnia

 NiedzielaDzień dziękczynienia – 25 lat diecezji, 100-lecie objawień fatimskich i za koronację papieskimi koronami figurę MB Fatimskiej z ełckiej katedry

Intencja dnia  – dziękczynienie za dar życia; dziękczynienie za przekazywanie wiary i wartości chrześcijańskich rodzicom, nauczycielom, katechetom, kapłanom i siostrom zakonnym, za działanie Pana Boga w naszej historii; za obecność Bożych znaków;

Poniedziałek Dzień Wspólnot

Intencja dnia – wynagrodzenie Panu Bogu za zniewagi raniące Niepokalane Serce Maryi i bluźnierstwa przeciw Jej Niepokalanemu Poczęciu, za parafię; o nawrócenie tych, którzy odeszli od Boga; o dawanie świadectwa żywej wiary w swoich środowiskach; o apostolat przepowiadania Słowa Bożego;

Wtorek Dzień Misyjny

Intencja dnia – wynagrodzenie Panu Bogu za zniewagi raniące Niepokalane Serce Maryi i bluźnierstwa przeciw Jej Dziewictwu, o łaskę wiary dla nieżyjących Chrystusem; o większą świadomość naszej odpowiedzialności za misję, w intencji misjonarek i misjonarzy; o nasz udział w pomocy misjom wypływający z otrzymanego chrztu św.

Środa – Dzień Młodzieży

Intencja dnia – wynagrodzenie Panu Bogu za zniewagi raniące Niepokalane Serce Maryi i bluźnierstwa przeciw Jej Boskiemu Macierzyństwu i nieuznawanie w Niej Matki ludzi, o nawrócenie osobiste w duchu orędzia fatimskiego, o podjęcie praktykowania nabożeństwa I sobót miesiąca; o większą świadomość w osobistym głoszeniu Ewangelii i dawaniu świadectwa, o ducha pokuty, o podjęcie codziennej modlitwy różańcowej,

Czwartek Dzień małżeństwa i rodziny

Intencja dnia – wynagrodzenie Panu Bogu za zniewagi raniące Niepokalane Serce Maryi i za zniewagi czynione przez tych, którzy wpajają w serca dzieci obojętność, pogardę, nawet odrazę do Niepokalanej Matki, o odkrywanie dróg powołania w swoim życiu; o odczytywanie woli Bożej, o właściwe poszukiwanie swojego miejsca we wspólnocie Kościoła; o święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne; o powołanie do życia małżeńskiego i rodzinnego, za tych, którzy odeszli od wiary i Kościoła; o wyjście ewangelizacyjne do swoich rówieśników, o bycie uczniem i misjonarzem w swoim środowisku

Piątek – Dzień chorych, cierpiących i wszystkich czyniących
dzieła miłosierdzia

Intencja dnia– wynagrodzenie Panu Bogu za zniewagi raniące Niepokalane Serce Maryi i obrazę czynioną przez tych, którzy znieważają Ją w Jej świętych wizerunkach, o łaskę zdrowia dla chorych, dotkniętych Krzyżem cierpienia; o Ducha siły i mocy w chwilach doświadczeń, próby i osamotnienia; o większe zaangażowanie ochrzczonych w dzieła charytatywne; o bycia świadkiem miłosierdzia, o wrażliwość na drugiego człowieka w potrzebie,

 Po każdym czuwaniu Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi