Aktualności

Msze Święte:
niedz. 8.00, 10.00 dla dzieci,
11.30 suma,17.00
w tygodniu: pn.- sob. 7.15, 17.00

Biuletyn Parafialny, zapraszamy do lektury kolejnych numerów naszego wydawnictwa

czytaj więcej »

JAK PRZYJMUJEMY FIGURĘ MATKI BOŻEJ W NASZYCH DOMACH.

  • Przejęcie figury Matki Bożej Fatimskiej, z jednej rodziny do drugiej (bądź z Kaplicy parafialnej) odbywa się w każdym dniu tygodnia o godz. 18.00. Rodzina przyjmująca, udaje się do miejsca gdzie znajduje się figura Matki Bożej. Po krótkim pożegnaniu rodziny przekazującej ( bądź modlitwie w Kaplicy parafialnej) zabiera figurę Matki Bożej do swojego rodzinnego domu.
  • Zaleca się na czas peregrynacji figury, dekorowanie okien, klatek schodowych, balkonów itp.
  • Z figurą Matki Bożej z Fatimy przekazywana jest „ Kronika Peregrynacji” z zapisami intencji oraz przeżyć w czasie Nawiedzenia Matki Bożej. Na czas powitania Matki Bożej można zaprosić bliższą i dalszą rodzinę, krewnych i znajomych, aby wspólnie modlitewni czuwać.
  • Peregrynacja odbywa się wg kolejności określonej harmonogramem. Harmonogram jest wywieszony w kruchcie Kaplicy parafialnej oraz umieszczony na stronie internetowej parafii.
  • W szczególnych przypadkach, zmiana daty może nastąpić za zgodą rodziny przyjmującej figurę w danym dniu z bloku bądź z ulicy. O tym fakcie należy powiadomić osobę odpowiedzialną za peregrynacje w miejscu zamieszkania.
  • W sytuacji nie przyjęcia przez sąsiada figura, gości ona kolejny dzień w domu nawiedzenia lub u rodziny nie ujętej w harmonogramie.
  • Peregrynacje figury koordynuje osoba wyznaczona, zamieszkująca w danym bloku, lub w przypadku zabudowy jednorodzinnej na danej ulicy.
  • Po każdym etapie peregrynacji, figura Matki Bożej wraca do Kaplicy parafialnej. Wszyscy członkowie rodzin zaproszeni są na Mszę św. dziękczynno-błagalną w niedzielę na godz. 10.00.
  • Zachęcam, aby zamówić Mszę św. za całą rodzinę przez wstawiennictw Matki Bożej w dniu poprzedzającym Nawiedzenia lub dzień po Nawiedzeniu Matki Bożej. Druk intencji dostępny jest w zakrystii Kaplicy.
  • Dołóżmy starań, aby zwłaszcza osoby samotne w dniu Nawiedzenia nie były same.