Aktualności

Msze Święte:
niedz. 8.00, 10.00 dla dzieci,
11.30 suma,17.00
w tygodniu: pn.- sob. 7.15, 17.00

Biuletyn Parafialny, zapraszamy do lektury kolejnych numerów naszego wydawnictwa

czytaj więcej »

„Jesteśmy świadkami miłosierdzia” -konkurs literacki

Parafia pw. Świętego Jana Pawła II  w Ełku i Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia  zapraszają do udziału w Rodzinnym Konkursie Literackim pod hasłem:  „Jesteśmy świadkami miłosierdzia”

Cele konkursu:

 • szerzenie kultu miłosierdzia Bożego w rodzinie, parafii i Ojczyźnie,
 • uwrażliwienie rodzin na wartość i istotę miłosierdzia Bożego,
 • rozwijanie kreatywnego myślenia i  talentów  literackich,
 •  dawanie świadectwa obecności miłosierdzia Bożego w codziennym życiu,
 • przekazywanie dziedzictwa chrześcijańskiego młodemu pokoleniu Polaków.

Regulamin:

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i ich rodzin z terenu Parafii pw. św. Jana Pawła  i spoza niej.
 2. Zadaniem uczestników jest wspólne, rodzinne napisanie pracy literackiej: wiersza lub opowiadania na temat miłosierdzia Bożego, uczynków miłosierdzia co do duszy i ciała, obecności miłosierdzia Bożego w codziennym życiu rodziny, naśladowaniu Boga w Jego miłosierdziu.
 3. Praca powinna być napisana komputerowo – maksymalnie 2 strony A-4, czcionka12 Times New Roman.
 4. Praca na odwrotnej stronie powinna zawierać dane: imię  i nazwisko ucznia oraz członków rodziny, którzy wspólnie tworzyli pracę, adres zamieszkania i nr telefonu lub adres e-mail.
 5. Jedna rodzina może złożyć jedną pracę.
 6. Prace należy złożyć do 18 kwietnia 2017r. w biurze Niepublicznego Katolickiego Przedszkola „U Lolka” lub do katechetów w Szkole Podstawowej nr 5 im. M. Konopnickiej w Ełku (p. M. Chaberek, p. M. Lubartowicz), po tym terminie prace nie będą przyjmowane.
 7. Prace oceni Jury powołane przez organizatorów.
 8. Komisja oceniać będzie: zgodność z tematem, poprawność stylistyczną i językową.
 9. Werdykt Jury jest ostateczny.
 10. Organizatorzy zapewniają atrakcyjne nagrody.
 11. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w Niedzielę Miłosierdzia Bożego 23 kwietnia 2017r. w kaplicy pw. św. Jana Pawła II w Ełku, po zakończeniu Mszy Świętej o godz. 11:00.
 12. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatorów, którzy zastrzegają sobie prawo do ich publikacji w całości lub wybranych fragmentów.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania uczestników podczas wręczania nagród i pamiątkowych dyplomów, upublicznienia zdjęć  oraz podania danych osobowych laureatów w Internecie.

Ełk, 22 marca 2017r.