Aktualności

Msze Święte:
niedz. 8.00, 10.00 dla dzieci,
11.30 suma,17.00
w tygodniu: pn.- sob. 7.15, 17.00

Biuletyn Parafialny, zapraszamy do lektury kolejnych numerów naszego wydawnictwa

czytaj więcej »

Konkursu plastyczny ,,Świętość Jana Pawła II widziana naszymi oczami”

Regulamin konkursu plastycznego

 ,,Świętość Jana Pawła II widziana naszymi oczami”

 1.Organizator

Organizatorem konkursu  jest Akcja Katolicka parafii  pw. bł. Jana Pawła II.

2.Konkurs

Jest skierowany do dzieci klas 0-III i IV-VI SP  naszej parafii.

3. Cele

 • Popularyzacja osoby Jana Pawła II, wyrażanie wdzięczności i szacunku Papieżowi,
 • Rozbudzanie zainteresowania świętością Jana Pawła II,
 • Integracja środowiska parafialnego wokół wartości zawartych w życiu i nauczaniu Jana Pawła II,
 • Umożliwienie dzieciom  prezentacji  talentów artystycznych.

4.Warunki uczestnictwa

 • Prace wykonane dowolną techniką i w dowolnym formacie,
 • Każdy uczestnik samodzielnie wykona jedną pracę .

5.Kryteria oceny

 • Pomysł,
 • Estetyka wykonania,
 • Stopień trudności,
 • Zgodność tematu pracy z tytułem konkursu,
 • Ogólny wyraz artystyczny.

6. Termin

 • Prace konkursowe wykonane  w dniu festynu  dziękczynnego w dniu 04 maja 2014r.,
 • Prace należy podpisać imieniem, nazwiskiem i wiekiem uczestnika,
 • Prace konkursowe należy złożyć u p. Wioletty Zakrzewskiej i Agnieszki Ejsmont
 • Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się podczas festynu 04 maja.

7.Postanowienia końcowe

 • Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność parafii

Zapraszamy dzieci  do wzięcia udziału ,a rodziców do wsparcia swoich pociech.