Wspólnoty

Msze Święte:
niedz. 8.00, 10.00 dla dzieci,
11.30 suma,17.00
w tygodniu: pn.- sob. 7.15, 17.00

Biuletyn Parafialny, zapraszamy do lektury kolejnych numerów naszego wydawnictwa

czytaj więcej »

Liturgiczna Służba Ołtarza

Na liturgiczną Służbę Ołtarza składają się:

Nadzwyczajni Szafarze Najświętszego Sakramentu

Szafarze pomagają kapłanom w udzielaniu Komunii św. na Mszach św. Zanoszą również Najświętszy Sakrament osobom chorym i starszym, którzy nie wychodzą z domów. W naszym kościele posługuje dwóch szafarzy: Mariusz Laskowski i Wiesław Abrycki.

Lektorzy

Lektor – chrześcijanin powołany do funkcji czytania Słowa Bożego w zgromadzeniu liturgicznym. W Kościele Katolickim odczytuje lekcje (czytania) z Pisma Świętego (nie zaś Ewangelię); może przy braku diakona czy kantora zapowiadać wezwania modlitwy powszechnej, a także wykonać psalm responsoryjny. W naszym kościele posługuje dwóch lektorów: Mateusz Gliński i Jakub Szymkiewicz.

Ministranci

Ministranci (łac. ministrare – służyć) to osoby w wieku od ośmiu do dwudziestu kilku lat aktywnie zaangażowane w życie parafii. Ich głównym zadaniem jest służba Bogu zarówno podczas Mszy Świętych oraz nabożeństw, jak i w codziennym życiu. W parafii posługuje ok. 20 ministrantów. Każdy ministrant zobowiązany jest do jednego dyżuru wciągu tygodnia i posługi na niedzielnej Mszy św. Ministrantem można zostać od II klasy Szkoły Podstawowej. Zbiórki ministranckie odbywają się zazwyczaj w soboty o godz. 9.00

Służba podczas liturgii ma podwójny charakter. Ministrant jest pomocnikiem kapłana – pomaga mu w sprawowaniu Mszy św. oraz innych nabożeństw, na przykład przygotowuje oraz przynosi naczynia liturgiczne, czyta czytania. Niektóre z wykonywanych funkcji mają znaczenie symboliczne, są pewnymi znakami mającymi pomóc w zrozumieniu tego, co dzieje się na ołtarzu. Tak jest m.in. z kadzidłem, które jest znakiem uwielbienia Boga oraz modlitwy do Niego zanoszonej. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach, dlatego jego misja nie ogranicza się tylko do murów kościoła, ale jest pełniona w całym jego życiu.

Jeżeli chcesz zostać ministrantem, nie zwlekaj zgłoś się do ks. Proboszcza.