Aktualności

Msze Święte:
niedz. 8.00, 10.00 dla dzieci,
11.30 suma,17.00
w tygodniu: pn.- sob. 7.15, 17.00

Biuletyn Parafialny, zapraszamy do lektury kolejnych numerów naszego wydawnictwa

czytaj więcej »

Powiatowy Konkurs Plastyczny i Recytatorski „Rodzina źródłem wartości i tradycji”

W ramach realizacji ogólnopolskiego programu „Szkoła Przyjazna Rodzinie” Szkoła Podstawowa nr 5 im. M. Konopnickiej we współpracy z Parafią pw. św. Jana Pawła II w Ełku, w poniedziałek 9 grudnia 2019r. zorganizowała Powiatowy Konkurs Recytatorski i rozstrzygnięcie formy plastycznej konkursu „Rodzina źródłem wartości i tradycji”. Celem konkursu było: podkreślenie roli rodziny w rozwoju osobowym człowieka, kształtowanie pozytywnego obrazu rodziny, więzi i wartości rodzinnych, rozwijanie kreatywności, uzdolnień oraz wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży, a także promocja talentów i integracja szkół wychowujących do wartości.

Dyrektor szkoły p. Dariusz Szumski serdecznie powitał przybyłych uczniów wraz z nauczycielami i rodzicami oraz babciami i dziadkami. Wyraził radość z dużego zainteresowania konkursem, który łączy pokolenia i promuje wartość rodziny.

W środę 4 grudnia 2019 roku nastąpiło rozstrzygnięcie formy plastycznej konkursu, na którą wpłynęło  54 prac. Komisja konkursowa w składzie: p. Teresa Zubrzycka, p. Barbara Kubeł, p. Magdalena Lubartowicz  i p. Robert Kubeł przy ocenie prac kierowała się zgodnością z tematyką, oryginalnością pomysłu i sposobem jego przedstawienia. Po wnikliwej analizie wszystkich prac komisja dokonała oceny w trzech kategoriach.

Klasy I-III

 1. Dominika Białowąs – kl. III c – Szkoła Podstawowa nr 5 im. M. Konopnickiej w Ełku

Julia Nieznańska – kl. III – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prostkach

 1. Maja Gołaszewska – kl. II a – Szkoła Podstawowa nr 5 im. M. Konopnickiej w Ełku

Zuzanna Franke – kl. I – Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku

 1. Konrad Walendzik – kl. I – Zespół Szkolno – Przedszkolny – Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej

Marcelina Smaka – kl. III – Zespół Szkolno – Przedszkolny – Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej

Weronika Zyskowska – kl. II – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Ełku

Wyróżnienia:

Michał Choruży – kl. II – Szkoła Podstawowa im. ks. J. Twardowskiego w Woszczelach

Jan Pietko – kl. I – Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku

Małgorzata Remiszewska – kl. II – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Ełku

Milena Anulewicz – kl. I – Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich

Klasy IV-VI

 1. Maja Kozłowska – kl. VI – Szkoła Podstawowa im. ks. J. Twardowskiego w Woszczelach

Roksana Bałdyga – kl. V – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prostkach

 1. Kalina Szymańska – kl. V – Zespół Szkolno – Przedszkolny – Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej

Amelia Buraczewska – kl. V – Zespół Szkolno – Przedszkolny – Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej

 1. Kayah Dąbrowska – kl. V – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prostkach

Wyróżnienia:

Karolina Choruży – kl. VI – Szkoła Podstawowa im. ks. J. Twardowskiego w Woszczelach

Oskar Kania – kl.  IV – Zespół Szkolno – Przedszkolny – Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej

Klasy VII –VIII

 1. Anna Seweryn – kl. VII a – Zespół Szkolno – Przedszkolny – Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej
 2. Amelia Jóźwicka – kl. VII b – Zespół Szkolno – Przedszkolny – Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej
 3. Kacper Zastocki kl. VII – Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku

Do zmagań recytatorskich zgłosiło się 27 uczestników z klas I-VII,  którzy swoimi występami zachwycali, radowali i wzruszali. Poziom konkursu był bardzo wysoki, a komisja w składzie: p. Ewa Siemienkiewicz – nauczycielka języka polskiego, p. Hanna Tyszkiewicz – nauczycielka religii z SP nr 2 w Ełku, p. Kamila Więcek – przewodnicząca Rady Rodziców w SP nr 5 i p. Jolanta Waszkiewicz – rodzic, wicedyrektor administracyjny Niepublicznego  Katolickiego Przedszkola „U Lolka” im. św. Jana Pawła II oceniła dobór tekstu, jego opanowanie, interpretację, ogólny wyraz artystyczny oraz postawę recytatora i przyznała miejsca oraz wyróżnienia w poszczególnych kategoriach:

Klasy I-II

 1. Igor Czuper – kl. I –  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Ełku

Maciej Niedużak – kl. II a – Szkoła Podstawowa nr 5 im. M. Konopnickiej w Ełku

 1. Sara Mikołajczyk – kl. I –  Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w  Mrozach Wielkich

Bartosz Dąbrowski – kl. I – Szkoła Podstawowa im. ks. J. Twardowskiego w Woszczelach

 1. Mateusz Romejko – kl. II – Zespół Szkolno –Przedszkolny – Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej

Pola Martyńska – kl. I – Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku

Wyróżnienia:

Amelia Potocky – kl. II – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Ełku

 

Zuzanna Herbst – kl. I – – Zespół Szkolno – Przedszkolny – Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej

Anna Gospodaryk – kl. I – Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich

Klasy III-V

 1. Liliana Kozłowska – kl. IV – Szkoła Podstawowa im. ks. J. Twardowskiego w Woszczelach
 2. Dominik Sadowski – kl. III – Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku
 3. Natalia Aneszko – kl. III – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Ełku

Zuzanna Palczewska – kl. III – Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku

 1. Lena Koc – kl. III – Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku

Joanna Daniela Kapica – kl. III – Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku

Wyróżnienia:

Kalina Szafranowska – kl. III – Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich

Arleta Augustyn – kl. V – Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich

Roksana Wichert – kl. V – Szkoła Podstawowa im. L.A. Kaczyńskiego w Chełchach

Klasy VI-VIII

 1. Julia Jenczelewska – kl. VII – Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich

Laureaci i wyróżnieni dwóch form konkursu: plastycznej i recytatorskiej otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody, które ufundował Proboszcz Parafii pw. św. Jana Pawła II ks. dr  Tadeusz Białous i Rada Rodziców. Wicedyrektor szkoły p. Regina Merchelska podziękowała wszystkim uczestnikom konkursu, złożyła gratulacje nagrodzonym a szczególne wyrazy wdzięczności skierowała do nauczycieli, rodziców, członków komisji i organizatorów. Podkreśliła również, że nauczanie dzieci wartości jest największym zadaniem wychowawczym rodziców i nauczycieli.

Patronka naszej szkoły M. Konopnicka mówiła „Ludzie to anioły z jednym skrzydłem, dlatego aby się wznieść, musimy trzymać się razem.” Dziękujemy społecznościom szkół, które przyjęły nasze zaproszenie do udziału w konkursie, ks. T. Białousowi i Rodzicom.

Mamy nadzieję, że do zobaczenia za rok.

Organizatorzy konkursu: Maria Chaberek, Barbara Kubeł. Magdalena Lubartowicz, Robert Kubeł.