O parafii

Msze Święte:
niedz. 8.00, 10.00 dla dzieci,
11.30 suma,17.00
w tygodniu: pn.- sob. 7.15, 17.00

Biuletyn Parafialny, zapraszamy do lektury kolejnych numerów naszego wydawnictwa

czytaj więcej »

Proboszcz

Ks. dr hm. Tadeusz Białous

– syn Stanisława i Zofii z domu Krawczuk, pochodzi z Jacznik (parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Rygałówce). Urodził się 12 października 1974 r. w Dąbrowie Białostockiej. Wychował się w rodzinie wielodzietnej; miał 6 braci i jest najstarszym z rodzeństwa. Szkołę podstawową ukończył w Rygałówce (1980-1989). Następnie w latach 1989-1994 ukończył Technikum Mechaniczne w Augustowie. We wrześniu 1995 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku. W latach 1998-2001 założył i był komendantem Kleryckiego Kręgu Instruktorskiego „Pelikany”, działającego przy seminarium. Po ukończeniu studiów zdobył tytuł magistra na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Przez bp. Edwarda Samsela został wyświęcony na kapłana 2 czerwca 2001 roku. Następnie w latach 2001-2005 pracował, jako wikariusz w parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryji Panny w Rajgrodzie. Od 1 lipca 2005 r. pracował jako wikariusz w Ełku, w parafii św. Jana Apostoła i Ewangelisty. 16 czerwca 2012 r. otrzymał nominację na proboszcza nowo formującej się parafii pw. bł. Jana Pawła II w Ełku.

Dekretem biskupa Edwarda Samsela z dniem 25 grudnia 2001 r. został mianowany Diecezjalnym Duszpasterzem Harcerzy, funkcję tę pełni do chwili obecnej. Był inicjatorem powstania harcerskiej bazy duszpasterskiej „Orle Gniazdo” w Opartowie koło Rajgrodu. Od 2003 r. rozpoczął studia doktoranckie z historii na Wydziale Historii i Nauk Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Dekretem bpa Jerzego Mazura od 31 stycznia 2007 r. jest członkiem Komisji Historycznej w Diecezji Ełckiej. Od 7 marca 2007 r. jest przewodniczącym Zespołu ds. Wychowania Duchowego, działającego przy Chorągwi Białostockiej ZHP, a od 2009 r. – członkiem Rady Kapelanów ZHP w Polsce. Od 2008 r. prowadzi Szczep Harcerski „Pokolenie JP II” w Ełku, w skład którego wchodzą cztery drużyny harcerskie. Posiada stopień instruktorski harcmistrza.

Po napisaniu pracy doktorskiej pt. Biskup Stanisław Kostka Łukomski 1874-1948 i jej obronie 1 marca 2010 r. otrzymał tytuł doktora nauk humanistycznych z zakresu historii. W 2003 r. był współorganizatorem sympozjum historycznego w Rajgrodzie pt. Okupacja Sowiecka na Ziemi Augustowskiej i Grajewskiej. W 2008 r. – współorganizatorem sympozjum naukowego w seminarium ełckim pt. Harcerstwo na jutro. Rola duszpasterstwa w harcerstwie. Ściśle współpracuje z historycznym Towarzystwem Miłośników Rajgrodu. Jest współautorem, wraz z Januszem Sobolewskim, biografii ks. Józefa Radwańskiego pt. Ks. Józef Radwański. Trudności człowieka hartują, Rajgród 2007, s. 1-173. W 2010 roku wydał książkę pt. Biskup Stanisław Łukomski (1874-1948). Pasterz niezłomny, Rajgród 2010, s. 1-358.

Ks. dr hm. Tadeusz Białous
tel. 607 946 827
e-mail: ks-bialous@o2.pl