Wspólnoty

Msze Święte:
niedz. 8.00, 10.00 dla dzieci,
11.30 suma,17.00
w tygodniu: pn.- sob. 7.15, 17.00

Biuletyn Parafialny, zapraszamy do lektury kolejnych numerów naszego wydawnictwa

czytaj więcej »

Schola Dziecięca

Śpiew od najdawniejszych czasów towarzyszył uwielbieniu Boga jako szczególna postać modlitwy. Swoją cześć, szacunek i miłość do Boga chciał człowiek wyrazić nie tylko słowami, ale czymś więcej, co było także darem od Boga: pięknym głosem, pięknym melodyjnym śpiewem. Właśnie poprzez śpiew człowiek wyraża siebie pełniej. Śpiewem oznajmia Bogu, że Go przeprasza, że Mu dziękuje, że o coś Go prosi.

Muzyka i śpiew w kościele są więc nieodłącznym narzędziem liturgii chrześcijańskiej. Może ją tworzyć dźwięk organów, rozgrzewające głosy chóru, a także radosny śpiew scholi liturgicznej. Niedzielne muzykowanie więc zespołu śpiewaczego jest przekroczeniem zwykłej mowy, staje się wzniosłą formą oddania czci Bogu i okazaniu miłości prawdziwej.

Schola dziecięca naszej parafii pw. św. JP II w Ełku, u której podstaw leżą te wartości ubogaca swym śpiewem każdą Mszę Św. niedzielną o godz. 11.00 z udziałem dzieci. Próby naszego zespołu odbywają się przed każdą Mszą Św. niedzielną o godz. 10.15 / w okresie zimowym /. Opiekunem duchowym jest ks. Proboszcz, a za oprawę artystyczną odpowiada Pan Mariusz Laskowski. Schola liczy obecnie ok. 16 osób i mile widziane są nowe dzieci oraz osoby chętne wspomóc w graniu na różnych instrumentach.

„Kto śpiewa dwa razy się modli”- św. Augustyn.

Mariusz Laskowski
tel. 87 731 49 09
tel. kom. 600 07 62 62