Aktualności

Msze Święte:
niedz. 8.00, 10.00 dla dzieci,
11.30 suma,17.00
w tygodniu: pn.- sob. 7.15, 17.00

Biuletyn Parafialny, zapraszamy do lektury kolejnych numerów naszego wydawnictwa

czytaj więcej »

VI PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK

„Wracamy zawsze do źródła wielkich natchnień duszy ludzkiej, duszy polskiej, kiedy śpiewamy kolędy”  Jan Paweł II

VI PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK

Śpiewajmy i grajmy Mu

kolędowanie ze św. Janem Pawłem II”

w kaplicy pw. Świętego Jana Pawła II w Ełku

ul. św. Maksymiliana Marii Kolbego 7

Cele:

  • kultywowanie  pięknej, polskiej tradycji śpiewania kolęd i pastorałek;
  • rozwijanie wrażliwości przez śpiew i tworzenie wspólnoty;
  • wdrażanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym parafii.

 Regulamin:

1. Przegląd odbędzie się w  niedzielę 7 stycznia 2018r. w godz. od 15:00 – 17:00

w Kościele  pw. św. Jana Pawła II

2.Przegląd ma formę konkursu i przebiegać będzie w trzech kategoriach wiekowych:

4, 5 i 6 latki oraz kl. I     klasy II – IV   klasy V -VII

W przeglądzie może uczestniczyć każdy, kto zgłosi swój udział do 05. stycznia 2018r. do organizatorów (Proboszcz ks. dr Tadeusz Białous, katechetki: p. Maria Chaberek lub p. Magdalena Lubartowicz )-

4- Uczestnicy przeglądu prezentują solo jedną kolędę lub pastorałkę z pamięci z akompaniamentem własnym na żywo lub z użyciem podkładu muzycznego zapisanego  na nośnikach cyfrowych. Nie dopuszcza się stosowania podkładu muzycznego zarejestrowanego z wokalem.

5. Organizator przeglądu zapewnia nagłośnienie i odtwarzacz.

6.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po przesłuchaniu wszystkich uczestników konkursu.

7. Oceny występów dokona Komisja konkursowa powołana przez Organizatora.

8. Pod uwagę będą brane następujące kryteria: dobór repertuaru,  muzykalność i warunki głosowe wykonawców, interpretacja utworu, aranżacja i ogólny wyraz artystyczny

9. Komisja w każdej z kategorii przyzna trzy nagrody i wyróżnienia.

10. Decyzje Komisji  są ostateczne i niepodważalne.

11. Po zakończeniu przesłuchań wykonawcy przeglądu uczestniczą we Mszy św. o godz. 17:00, po której zostaną wręczone pamiątkowe dyplomy i upominki.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania uczestników, upublicznienia zdjęć  oraz podania danych osobowych laureatów w Internecie.

13.  Niektóre ustalenia regulaminu np. godzina rozpoczęcia przeglądu  (w zależności od ilości osób zgłoszonych)  może ulec zmianie.

ks. dr  T. Białous, M. Chaberek, M. Lubartowicz

Ełk, 14 grudnia 2017 r.