Aktualności

Msze Święte:
niedz. 8.00, 10.00 dla dzieci,
11.30 suma,17.00
w tygodniu: pn.- sob. 7.15, 17.00

Biuletyn Parafialny, zapraszamy do lektury kolejnych numerów naszego wydawnictwa

czytaj więcej »

„Jan Paweł II – Papież Polak” – kolejne spotkanie poświęcone Wielkiemu Polakowi- 16 listopada 2015r.

Rok 2015 uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej jest Rokiem Jana Pawła II. W naszym mieście, któremu patronuje św. Jan Paweł II, co miesiąc odbywają się spotkania przypominające świadectwo życia naszego Rodaka i Jego nauczanie. Motywem przewodnim tego roku są słowa Jana Pawła II wypowiedziane przed laty na Jasnej Górze: „Czuwam – to znaczy także: czuję się odpowiedzialny za to wielkie, wspólne dziedzictwo, któremu na imię Polska. To imię nas wszystkich określa. To imię nas wszystkich zobowiązuje”.

W poczuciu tej odpowiedzialności  16 listopada 2015 roku w Ełckim Centrum Kultury odbyło się kolejne spotkanie pod hasłem „Jan Paweł II – Papież Polak”. W listopadzie organizatorami spotkania byli: parafia pw. św. Jana Pawła II, harcerze ZHP za szczepu „Pokolenie Jana Pawła II” i Dzieło Nieustającej Nowenny do Ducha Świętego.

Swoją obecnością spotkanie uświetnili:

Jego Ekscelencja ks. Biskup Jerzy Mazur – Pasterz Diecezji Ełckiej

Senator Rzeczypospolitej Polskiej – p. Małgorzata Kopiczko

Prezydent Miasta Ełku – p. Tomasz Andrukiewicz

Dyrektor Ełckiego Domu Kultury – p. Aneta Werla,  radni miasta i powiatu oraz mieszkańcy Ełku.

W tematykę spotkania wprowadzili najmłodsi parafianie i wychowankowie Katolickiego Przedszkola „U Loka” Emilia Jusiel i Oskar Wądołowski, którzy przedstawili  wiersz pt. „Katechizm polskiego dziecka”. Następnie odbyły się występy dorosłych, dzieci,  młodzieży, harcerzy  i osób zaangażowanych w działalność parafialną. Zaprezentowanych zostało wiele pieśni i wierszy związanych z Polską  i wartościami: Bóg, Honor, Ojczyzna.  Prowadzący spotkanie p. Wioleta Zakrzewska i p. Mariusz Laskowski przypomnieli wiele słów Ojca Świętego na temat rodzinnego kraju i patriotyzmu. Pan Władysław Markowski lokalny historyk współpracujący z Przedszkolem „U Lolka” przybliżył temat umiłowania polskiej tradycji i kultury w nauczaniu Jana Pawła II. Spotkanie miało charakter międzypokoleniowy, bo ważne jest by to wspólne dziedzictwo było przekazywane tym, od których zależy przyszłość Polski. W pieśniach pt. „Nie lękajcie się” zaprezentowało się rodzeństwo Martyna i Jakub Więcko, „Polskie kwiaty” – Benjamin Truchel, „Jest taki kraj”, „Żeby Polska była Polską” p. Jarosław Milewski z dziećmi.   Były też wiersze nawiązujące do trudnej historii Polski np. „Solidarność” w wykonaniu Damiana Żywno, „Pacierz za zmarłych” wyrecytowany przez p. Małgorzatę Waszkiewicz oraz „Pieśń o domu” zaprezentowany przez p. Katarzynę Żywno.

Swoje wystąpienie mieli też harcerze, którzy szukają, a może niektórzy już  odnaleźli swoje Westerplatte, o którym mówił Jan Paweł II: „Każdy z Was, młodzi Przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić, jakąś słuszną sprawę, o którą nie można  nie walczyć, jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować. Wreszcie, jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, tak jak to Westerplatte. Utrzymać i obronić, w sobie i wokół siebie, obronić dla siebie i dla innych”.  W spotkanie aktywnie włączyły się panie Danuta Mierzwińska i p. Magdalena Jurek.

Na zakończenie spotkania głos zabrał Pasterz Diecezji Ełckiej – ks. Biskup Jerzy Mazur, który wyraził swoje uznanie i wdzięczność dla inicjatywy i przebiegu spotkania. Przypomniał, że świętych trzeba naśladować i udzielił pasterskiego błogosławieństwa.

Uczestnicy spotkania wzbogaceni o duchowe przeżycia i z poczuciem  dumy narodowej, że Pan Bóg wybrał Jana Pawła II  jako jednego z nas, a dzisiaj po tamtej stronie wstawia się u Boga za nami, ze spokojem wrócili do rodzinnych domów. W sercach pozostało przesłanie  Jana Pawła II: „Polska jest matką szczególną, niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele wycierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego ma prawo do miłości szczególnej”.

Wielką radością organizatorów spotkania była obecność dzieci i młodzieży. Wartości, które były pielęgnowane przez całe życie Papieża – Polaka zostały im przekazane i oby wydały owoce, bo od młodych zależy przyszłość naszej Ojczyzny. Cały scenariusz programu został ułożony przez panią Marię Chaberek. Proboszcz Parafii pw. św. Jana Pawła II ks. dr Tadeusz Białous wszystkim zaangażowanym w przedsięwzięcie wyraża słowa wdzięczności składa staropolskie „Bóg zapłać.