Aktualności

Msze Święte:
niedz. 8.00, 10.00 dla dzieci,
11.30 suma,17.00
w tygodniu: pn.- sob. 7.15, 17.00

Biuletyn Parafialny, zapraszamy do lektury kolejnych numerów naszego wydawnictwa

czytaj więcej »

IV PARAFIALNY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK

koledy„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swojego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony” (J 3, 16).

IV PARAFIALNY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK „Tobie mały Panie”

w kaplicy pw. Świętego Jana Pawła II
w Ełku  ul. św. Maksymiliana Marii Kolbego 7

Cele:

 • kultywowanie  pięknej, polskiej tradycji śpiewania kolęd i pastorałek;
 • kształtowanie twórczych zainteresowań młodego pokolenia;
 • rozwijanie wrażliwości przez śpiew i tworzenie wspólnoty;
 • wdrażanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym parafii.

 Regulamin:

 1. Przegląd odbędzie się w kaplicy  pw. św. Jana Pawła II niedzielę 10 stycznia 2016r. w godz. od 9:00 – 11:00.
 2. W przeglądzie może uczestniczyć każdy, kto zgłosi swój udział do 8 stycznia 2016r. do organizatorów (Proboszcz ks. dr Tadeusz Białous, katechetki: p. Maria Chaberek lub p. Magdalena Lubartowicz).
 3. Uczestnicy przeglądu prezentują solo jedną kolędę lub pastorałkę z pamięci z akompaniamentem własnym na żywo lub z użyciem podkładu muzycznego zapisanego  na płycie CD lub pamięci USB. Nie dopuszcza się stosowania podkładu muzycznego zarejestrowanego z wokalem.
 4. Organizator przeglądu zapewnia nagłośnienie i odtwarzacz.
 5.  Przegląd przebiegać będzie w trzech kategoriach wiekowych: 3 -5 latki –  klasy I, klasy II – III, klasy IV-VI

Oceny występów dokona Komisja konkursowa powołana przez Organizatora.

 1. Pod uwagę będą brane następujące kryteria: dobór repertuaru,  muzykalność i warunki głosowe wykonawców, interpretacja utworu, aranżacja i ogólny wyraz artystyczny.
 2. Komisja w każdej z kategorii przyzna trzy nagrody i wyróżnienia.
 3. Decyzje Komisji  są ostateczne i niepodważalne.
 4. Po zakończeniu przesłuchań wszyscy wykonawcy przeglądu uczestniczą we Mszy św. o godz. 11:00, po której zostaną wręczone pamiątkowe dyplomy i upominki.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania uczestników, upublicznienia zdjęć  oraz podania danych osobowych laureatów w Internecie.
 6. Niektóre ustalenia regulaminu np. godzina rozpoczęcia przeglądu  (w zależności od ilości osób zgłoszonych)  może ulec zmianie.