Aktualności

Msze Święte:
niedz. 8.00, 10.00 dla dzieci,
11.30 suma,17.00
w tygodniu: pn.- sob. 7.15, 17.00

Biuletyn Parafialny, zapraszamy do lektury kolejnych numerów naszego wydawnictwa

czytaj więcej »

Konkurs Plastyczny pod hasłem „Święta Siostra Faustyna w służbie Ojczyzny”

Parafia pw. Świętego Jana Pawła II Ełku  i Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia 

zapraszają do udziału w Rodzinnym Konkursie Plastycznym  pod hasłem:

Święta Siostra Faustyna w służbie Ojczyzny

Cele konkursu:

–        Szerzenie kultu Miłosierdzia Bożego w rodzinie, parafii i Ojczyźnie,

–        uwrażliwienie rodzin na wartość i istotę czci Miłosierdzia Bożego,

–        rozwijanie kreatywnego myślenia i  talentów plastycznych,

–        dawanie świadectwa obecności miłosierdzia Bożego w codziennym życiu,

–        przekazywanie dziedzictwa chrześcijańskiego młodemu pokoleniu Polaków.

Regulamin:

 1. Konkurs adresowany jest do wychowanków przedszkola (5 i 6-latków), ich rodzin z terenu Parafii pw. św. Jana Pawła w Ełku i spoza niej.
 2. Zadaniem uczestników jest wspólne, rodzinne wykonanie pracy plastycznej. Praca powinna być  odpowiedzią na pytania:

1) W jaki sposób św. Siostra Faustyna przyczyniła się dla dobra naszej Ojczyzny?

2) Jak my możemy naśladować św. Siostrę Faustynę, by w naszej Ojczyźnie żyło się lepiej?

 1. Praca powinna być wykonana dowolną techniką plastyczną w formacie A-4, nie przewiduje się techniki przestrzennej.
 2. Praca na odwrotnej stronie powinna zawierać dane: imię  i nazwisko wychowanka oraz członków rodziny, którzy wspólnie tworzyli pracę, adres zamieszkania i nr telefonu lub adres e-mail.
 3. Jedna rodzina może złożyć jedną pracę.
 4. Prace należy złożyć do 1 kwietnia 2018 roku w biurze Niepublicznego Katolickiego Przedszkola  „U Lolka”. Po tym terminie prace nie będą przyjmowane.
 5. Prace oceni Jury powołane przez organizatorów.
 6. Komisja oceniać będzie: interpretację tematu, pomysłowość, wkład pracy i estetykę wykonania.
 7. Werdykt Jury jest ostateczny.
 8. Organizatorzy zapewniają atrakcyjne nagrody.
 9. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w Niedzielę Miłosierdzia Bożego  8 kwietnia 2018 roku w kaplicy pw. św. Jana Pawła II w Ełku, po zakończeniu Mszy Świętej o godz. 11:30.
 10. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatorów, którzy zastrzegają sobie prawo do ich publikacji.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania uczestników podczas wręczania nagród   i pamiątkowych dyplomów, upublicznienia zdjęć  oraz podania danych osobowych laureatów  w Internecie.

Regulamin będzie również dostępny na stronie: www.faustyna.pl