Aktualności

Msze Święte:
niedz. 8.00, 10.00 dla dzieci,
11.30 suma,17.00
w tygodniu: pn.- sob. 7.15, 17.00

Biuletyn Parafialny, zapraszamy do lektury kolejnych numerów naszego wydawnictwa

czytaj więcej »

Konkurs Literacki pod hasłem „Święta Siostra Faustyna w służbie Ojczyzny”

Parafia pw. Świętego Jana Pawła II Ełku i Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia zapraszają do udziału w Rodzinnym Konkursie Literackim pod hasłem:

Święta Siostra Faustyna w służbie Ojczyzny

Cele konkursu:

 • Szerzenie kultu Miłosierdzia Bożego w rodzinie, parafii i Ojczyźnie,
 • uwrażliwienie rodzin na wartość i istotę czci Miłosierdzia Bożego oraz miłości do Ojczyzny,
 • rozwijanie kreatywnego myślenia i talentów literackich,
 • dawanie świadectwa obecności miłosierdzia Bożego w codziennym życiu,
 • przekazywanie dziedzictwa chrześcijańskiego młodemu pokoleniu Polaków.

Regulamin:

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i ich rodzin z terenu Parafii pw. św. Jana Pawła II i spoza niej.
 2. adaniem uczestników jest wspólne, rodzinne napisanie pracy literackiej w dowolnej formie. Praca powinna być odpowiedzią na pytania:
  1) W jaki sposób św. Siostra Faustyna przyczyniła się dla dobra naszej Ojczyzny?
  2) Jak my możemy naśladować św. Siostrę Faustynę, by w naszej Ojczyźnie żyło się lepiej?
 3. Praca powinna być napisana na komputerze – maksymalnie 2 strony A4, czcionka 12
 4. Praca na odwrotnej stronie powinna zawierać dane: imię i nazwisko ucznia oraz członków rodziny, którzy wspólnie tworzyli pracę, adres zamieszkania i nr telefonu lub adres e-mail.
 5. Jedna rodzina może złożyć jedną pracę.
 6. Prace należy złożyć do 1 kwietnia 2018 roku w biurze Niepublicznego Katolickiego Przedszkola „U Lolka” lub do katechetów w Szkole Podstawowej nr 5 im. M. Konopnickiej w Ełku (p. M. Chaberek, p. M. Lubartowicz). Po tym terminie prace nie będą przyjmowane.
 7. Prace oceni Jury powołane przez organizatorów. Komisja oceniać będzie: zgodność z tematem, poprawność stylistyczną i językową. Werdykt Jury jest ostateczny.
 8. Organizatorzy zapewniają atrakcyjne nagrody.
 9. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w Niedzielę Miłosierdzia Bożego 8 kwietnia 2018 roku w kaplicy pw. św. Jana Pawła II w Ełku, po zakończeniu Mszy Świętej o godz. 11:30. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatorów, którzy zastrzegają sobie prawo do ich publikacji w całości lub wybranych fragmentów.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania uczestników podczas wręczania nagród i pamiątkowych dyplomów, upublicznienia zdjęć oraz podania danych osobowych laureatów w Internecie.

Regulamin będzie również dostępny na stronie: www.faustyna.pl