Sakramenty

Msze Święte:
niedz. 8.00, 10.00 dla dzieci,
11.30 suma,17.00
w tygodniu: pn.- sob. 7.15, 17.00

Biuletyn Parafialny, zapraszamy do lektury kolejnych numerów naszego wydawnictwa

czytaj więcej »

Małżeństwo

Jan Paweł II o świętości i nierozerwalności małżeństwa

„W  Kanie Galilejskiej Jezus został zaproszony, ażeby wziąć udział w zaślubinach oraz w związanym z zaślubinami przyjęciu weselnym. Chociaż różne wydarzenia łączą się z początkiem działalności publicznej Jezusa z Nazaretu, możemy słusznie wnioskować z tekstu ewangelisty, że właśnie to wydarzenie w jakiś sposób szczególny stało się początkiem działalności. Ważna jest w tym jednakże ta sposobność zaślubin. (…) Jezus Chrystus na samym początku swej mesjańskiej misji dotyka niejako życia ludzkiego w punkcie podstawowym. W punkcie wyjściowym. Małżeństwo- chociaż jest tak stare jak ludzkość-oznacz zawsze, za każdym razem, jakiś nowy początek. Jest to przede wszystkim początek nowej ludzkiej wspólnoty, tej wspólnoty, której na imię „rodzina”. Małżeństwo jest początkiem nowej wspólnoty miłości i życia, od której zależy przyszłość człowieka na ziemi” (Homilia w rzymskiej parafii Niepokalanej i św. Jana Berchmasa, 20.01.1980).

Formalności przedślubne, które należy załatwić przed planowanym ślubem:

 1. Ślub i formalności przedślubne należy załatwić w parafii narzeczonej lub narzeczonego trzy miesiące przed planowanym ślubem.
  W przypadku, gdy ślub ma się odbyć w innej parafii, należy wziąć zgodę z parafii narzeczonej lub narzeczonego na spisanie protokołu przedślubnego i pobłogosławienie małżeństwa
 2. Wymagane dokumenty:
  • Świadectwo chrztu (ważne 6 miesięcy od daty wystawienia)
  • Świadectwo bierzmowania
  • Jeśli ślub ma być konkordatowy, dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego – jednego z narzeczonych miejsca zamieszkania
  • Indeks katechizacji lub ostatnie świadectwo z religii
  • Świadectwo ukończenia nauk przedmałżeńskich i rozmowy w poradni rodzinnej
  • Dowody osobiste
  • Dane świadków (w tym dokładny adres zamieszkania)
 3. Narzeczonych obowiązują dwie spowiedzi:
  • pierwsza, zaraz po spisaniu protokołu przedślubnego
  • druga, bezpośrednio przed dniem ślubu
 4. Zapowiedzi – informacja w parafiach narzeczonych, podawana do publicznej wiadomości o zamiarze zawarcia małżeństwa