Aktualności

Msze Święte:
niedz. 8.00, 10.00 dla dzieci,
11.30 suma,17.00
w tygodniu: pn.- sob. 7.15, 17.00

Biuletyn Parafialny, zapraszamy do lektury kolejnych numerów naszego wydawnictwa

czytaj więcej »

Międzyszkolny Konkurs Recytatorski

W związku ze zbliżającą się kanonizacją Papieża – Polaka,  Szkoła Podstawowa nr 5 im. M. Konopnickiej i Parafia p.w. bł. Jana Pawła  II w Ełku organizują Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Karola Wojtyły i o Janie Pawle II.

„Szukałeś nas Janie Pawle II – pamiętamy, dziękujemy!”

Cele konkursu:

ü  Popularyzacja twórczości Jana Pawła II;

ü   rozbudzanie zainteresowania poezją i kształtowanie kultury żywego słowa;

ü  doskonalenie umiejętności recytatorskich dzieci i młodzieży  oraz promowanie młodych talentów;

ü  integrowanie i nawiązywanie współpracy między placówkami.

Regulamin:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu Ełku  i miejscowości sąsiadujących z miastem.
 2. Konkurs odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 5 im. M. Konopnickiej w Ełku przy ul. św. Maksymiliana M. Kolbego 11 w środę 02 kwietnia 2014r. o godz. 13:45  w dziewiątą rocznicę śmierci bł. Jana Pawła II.
 3. Zgłoszenia do udziału w konkursie do 31 marca 2014r. przyjmowane są pod adresem e-mail: haber@elknet.pl
 4. Każdy uczestnik prezentuje jeden wybrany utwór lub fragment utworu autorstwa Karola Wojtyły lub innego autora o Janie Pawle II.
 5. Rywalizacja odbywać się będzie w dwóch kategoriach wiekowych: klasy III – IV i klasy V -VI szkoły podstawowej.
 6.  Każda szkoła może zgłosić po  4 uczestników w podanych  kategoriach konkursu.
 7. Uczestników oceniać będzie Jury powołane przez organizatorów konkursu.
 8. Ocenie podlegać będzie: dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie, interpretacja tekstu, kultura słowa, ogólny wyraz artystyczny ( postawa recytatora, jego strój, uzasadniony gest sceniczny).
 9. Werdykt komisji konkursowej jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.
 10. Po wysłuchaniu wszystkich uczestników konkursu Jury przyzna nagrody główne, wyróżnienia i pamiątkowe dyplomy w każdej kategorii wiekowej.
 11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do podania imienia i nazwiska uczestników konkursu, fotografowania  i upublicznienia w celach promocyjnych w Internecie.

Ełk 24.02.2014r.         Organizatorzy: M. Chaberek, B. Kurzyna, ks. T. Białous, R. Kubeł