Aktualności

Msze Święte:
niedz. 8.00, 10.00 dla dzieci,
11.30 suma,17.00
w tygodniu: pn.- sob. 7.15, 17.00

Biuletyn Parafialny, zapraszamy do lektury kolejnych numerów naszego wydawnictwa

czytaj więcej »

Powiatowy Konkurs Plastyczny, Literacki i Recytatorski „ Rodzina źródłem wartości i tradycji patriotycznych”

W ramach realizacji ogólnopolskiego programu „Szkoła Przyjazna Rodzinie” i obchodów 100 lecia odzyskania niepodległości przez Polskę Szkoła Podstawowa nr 5 im. M. Konopnickiej we współpracy z Parafią pw. św. Jana Pawła II w Ełku, w poniedziałek 10 grudnia 2018r. zorganizowała Powiatowy Konkurs Recytatorski, a także rozstrzygnięcie literackiej i plastycznej formy konkursu: „ Rodzina źródłem wartości i tradycji patriotycznych”. Celem konkursu było: podkreślenie roli rodziny w rozwoju osobowym człowieka, kształtowanie poczucia silnej więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym narodem, z jego historią i wartościami, rozwijanie wyobraźni twórczej, zainteresowań plastycznych i literackich oraz wrażliwości na żywe słowo, doskonalenie umiejętności recytatorskich dzieci i młodzieży oraz promowanie młodych talentów, integracja szkół wychowujących do wartości.

Na formę plastyczną konkursu wpłynęło 57 pięknych prac wykonanych różnymi technikami. Komisja konkursowa w składzie: p. Anna Czajka – nauczycielka plastyki i muzyki, p. Joanna Kacprowska  i  p. Anna Obrycka nauczycielki historii oraz p. B. Kubeł – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej po wnikliwej analizie wszystkich prac, kierując się określonymi kryteriami tj. samodzielnością wykonania, zgodnością z tematyką, oryginalnością pomysłu i sposobem jego przedstawienia przyznała tytuły laureatów i wyróżnionych:

kategoria klas I – III:

1. Wanessa Hećman – kl. I a – Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku

2. Izabela Wasilewska – kl. II c – Szkoła Podstawowa nr 5 im. M. Konopnickiej w Ełku

Maja Molska – kl. I c – Szkoła Podstawowa nr 2 im. D.  Siedzikówny „Inki” w Ełku

3. Maja Wizgier – kl. II a – Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku

Konrad Kamil Szostak – kl. I – Szkoła Podstawowa nr 2 im. D. Siedzikówny „Inki” w Ełku

wyróżnienia: Nikola Perkowska – kl. II – Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku

Julita Garlicka – kl. II – Szkoła Podstawowa nr 2 im. D. Siedzikówny „Inki” w Ełku

Blanka Podbielska – kl. II b – Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku

Natalia Chrapowicka – kl. III – Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich

kategoria kl. IV –VI

1. Lena Trusińska – kl. IV a – Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Kalinowie

2. Ewelina Pryszczepko – kl. IV d – Szkoła Podstawowa nr 2 im. D. Siedzikówny „Inki” w Ełku

3. Izabela Bakun – kl. VI d – Szkoła Podstawowa nr 5 im. M. Konopnickiej w Ełku

wyróżnienia: Aleksandra Kolator – kl. V a – Szkoła Podstawowa im. ks. J. Twardowskiego w Woszczelach

Nikola Ziegert – kl. V b – Szkoła Podstawowa im. W. Kętrzyńskiego w Starych Juchach

Anna Abrycka – kl. V b – Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Kalinowie

 

kategoria klas VII –VIII:

1. Maciej Zamojski – kl. VIII c – Szkoła Podstawowa nr 2 im. D. Siedzikówny „Inki” w Ełku

2. Gabriela Łukaszewicz – kl. VII – Szkoła Podstawowa im. ks. J Twardowskiego w Woszczelach

3. Jakub Kleban – kl. VII b – Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej

wyróżnienia: Weronika Choruży – kl. VII – Szkoła Podstawowa im. ks. J. Twardowskiego w Woszczelach

Magdalena Markowska – kl. VII – Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Kalinowie

Na literacką formę konkursu wpłynęło 36 prac: wierszy i opowiadań, które ukazywały miłość w rodzinie i do Ojczyzny, a także trudną historię Polski i radość z wolności.

Komisja konkursowa w składzie: p. Anna Konopka i p. Joanna Baranowska – nauczycielki  języka polskiego przyznała miejsca i wyróżnienia:

 

kategoria klas III – V:

1. Antonina Kaczmarczyk – kl. V-  Szkoła Podstawowa nr  9 im. Jana Pawła II w Ełku

Iga Osiecka –  kl. IV – Szkoła Podstawowa Sportowa nr 6 w Ełku

2. Ewa Kaliszuk – kl. III- Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku

3. Laura Golubiewska – kl. IV –  Szkoła Podstawowa  im. Bpa E. Samsela w Wiśniowie Ełckim

Magdalena Klimach – kl.  IV- Szkoła Podstawowa nr 5 im. M. Konopnickiej w Ełku

wyróżnienia: Michalina Rogińska – kl. V Szkoła Podstawowa nr 2 im. D. Siedzikówny „Inki” w Ełku

Alicja Torebko – kl. IV – Szkoła Podstawowa nr 5 im. M Konopnickiej w Ełku

 

kategoria klas: VI-VIII

1. Damian Żywno – kl. VIII – Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku

Klaudia Walicka – kl. VIII – Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej  w Kalinowie

2. Katarzyna Kędzierska – kl. VI Szkoła Podstawowa  im. J. Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej

Laura Rogińska – kl. VII – Szkoła Podstawowa nr  2 im. D. Siedzikówny „Inki” w Ełku

3. Klaudia Czuper – kl. VI – Szkoła Podstawowa nr  2 im. D. Siedzikówny „Inki” w Ełku

Magdalena Sulińska – kl. VI – Szkoła Podstawowa nr 5 im. M. Konopnickiej w Ełku

wyróżnienia:  Damian Czaicki – kl. VI – Szkoła Podstawowa nr 5 im. M. Konopnickiej w Ełku

Marlena Radosiuk – kl. VIII – Szkoła Podstawowa im. L. A. Kaczyńskiego w Chełchach

Zmagania recytatorskie zgromadziły 45 uczestników, reprezentantów klas I-VIII szkół miejskich i wiejskich z terenu powiatu ełckiego. Uczniowie recytowali utwory polskich poetów m.in. M. Konopnickiej, W. Szymborskiej, J. Słowackiego, A. Mickiewicza, T. Kubiaka, C.K. Norwida i wielu innych. Komisja konkursowa w składzie:

p. Joanna Baranowska – przewodnicząca komisji, nauczycielka języka polskiego,

p. Dorata Niecikowska – Karwas – psycholog,

p. Jolanta Waszkiewicz – rodzic, wicedyrektor administracyjny Niepublicznego  Katolickiego Przedszkola „U Lolka” im. św. Jana Pawła II

oceniła dobór tekstu, jego opanowanie, interpretację, kulturę słowa, ogólny wyraz artystyczny jak również postawę recytatora i przyznała miejsca oraz wyróżnienia w poszczególnych kategoriach:

 

kategoria klas  I-II

1. Nikola Żakowska  – kl. II –  Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku

2. Maja Amrozińska – kl. II – Szkoła Podstawowa nr 2 im. D.  Siedzikówny „Inki” w Ełku

3. Michalina Kozłowska – kl. I – Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku

Martyna Orszewska – kl. II – Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku

wyróżnienia: Wiktoria Sulikowska – kl. I i Ignacy Barszczewski – kl. II – Szkoła Podstawowa  im. Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich

Oliwia Tarazewicz – kl. II – Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II

w Ełku

 

kategoria klas III – V:

1. Jakub Pikora – kl. V –  Szkoła Podstawowa  im. ks. J. Twardowskiego w Woszczelach

Paweł Żywno – kl. IV – Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku

2. Aniela Piercewicz – kl. III – Szkoła Podstawowej nr 5 im. M. Konopnickiej  w Ełku

Ida Kulikowska de Nałęcz – kl. IV – Szkoła Podstawowej nr 2 im. D. Siedzikówny „Inki” w Ełku

3. Liliana Racis – kl. – Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku

Otylia Sosnowska –  kl. IV –  Szkoła Podstawowa  nr 1 w Ełku

Paulina Choroś – kl. V –  Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej

wyróżnienia: Lena Podemska – kl. IV – Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Wł. Szafera w Ełku

Wiktoria Nalewajko – kl. V – Szkoła Podstawowa nr 2 im. D. Siedzikówny „Inki” w Ełku

 

kategoria klas VI-VIII

1. Kinga Balcer – kl. VII – Szkoła Podstawowa im. ks. J. Twardowskiego w Woszczelach

2. Karolina Kowalewska – kl. VIII – Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej

Damian Żywno – kl. VIII – Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku

Po wysłuchaniu wszystkich recytatorów, laureatom i wyróżnionym w trzech formach konkursu dyrektor szkoły p. Dariusz Szumski i przedstawiciele komisji wręczyli  pamiątkowe dyplomy i nagrody, które ufundowali: Proboszcz parafii pw. św. Jana Pawła II w Ełku ks. dr Tadeusz Białous, radni powiatowi: p. Mariusz Laskowski i p. Łukasz Pachucki, Urząd Miasta i Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 5 im. M. Konopnickiej w Ełku. Patronat nad konkursem objął Prezydent Ełku p. Tomasz Andrukiewicz, a patronem medialnym było Radio 5.

Dziękujemy społecznościom szkół, które przyjęły nasze zaproszenie i tak licznie wzięły udział w konkursie. Dziękujemy wszystkim sponsorom, którzy wspierają szkoły wychowujące do wartości i tradycji.

Organizatorzy konkursu: M. Chaberek, M. Lubartowicz, B. Kubeł, R. Kubeł