Aktualności

Msze Święte:
niedz. 8.00, 10.00 dla dzieci,
11.30 suma,17.00
w tygodniu: pn.- sob. 7.15, 17.00

Biuletyn Parafialny, zapraszamy do lektury kolejnych numerów naszego wydawnictwa

czytaj więcej »

VII PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK „Kolęda płynie z wysokości”

Parafia pw. św. Jana Pawła II w Ełku organizuje

VII PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK

„Kolęda płynie z wysokości”

Cele:

 • kultywowanie  pięknej, polskiej tradycji śpiewania kolęd i pastorałek;
 • rozwijanie wrażliwości przez śpiew i tworzenie wspólnoty;
 • wdrażanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym parafii.

 Regulamin:

 1. Przegląd odbędzie się w  niedzielę 13 stycznia 2019 r. od  godz. od 9:00 w Niepublicznym Katolickim Przedszkolu „U Lolka” pw. św. Jana Pawła II przy ul. Jana Pawła II 23
 2. Przegląd ma formę konkursu i przebiegać będzie w trzech kategoriach wiekowych:

4, 5 i 6 latki oraz kl. I                

klasy II – IV                 

  klasy V-VIII

 1. W przeglądzie może uczestniczyć każdy, kto zgłosi swój udział do 09. stycznia 2019 r. do organizatorów (Proboszcz ks. dr Tadeusz Białous, katechetki: p. Maria Chaberek lub p. Magdalena Lubartowicz ).
 2. Uczestnicy przeglądu prezentują solo jedną kolędę lub pastorałkę z pamięci z akompaniamentem własnym na żywo lub z użyciem podkładu muzycznego zapisanego  na nośnikach cyfrowych. Nie dopuszcza się stosowania podkładu muzycznego zarejestrowanego z wokalem.
 3. Organizator przeglądu zapewnia nagłośnienie i odtwarzacz.
 4. Oceny występów dokona Komisja konkursowa powołana przez Organizatora.
 5. Pod uwagę będą brane następujące kryteria: dobór repertuaru,  muzykalność i warunki głosowe wykonawców, interpretacja utworu, aranżacja i ogólny wyraz artystyczny.
 6. Komisja w każdej z kategorii przyzna trzy nagrody i wyróżnienia.
 7.  Decyzje Komisji  są ostateczne i niepodważalne.
 8. Po zakończeniu przesłuchań uczestnicy przeglądu wezmą udział we Mszy św. o godz. 11:30, po której zostaną wręczone pamiątkowe dyplomy i upominki.
 9.  Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania uczestników, upublicznienia zdjęć  oraz podania danych osobowych laureatów w Internecie.
 10.  Niektóre ustalenia regulaminu np. godzina rozpoczęcia przeglądu  (w zależności od ilości osób zgłoszonych)  może ulec zmianie.

ks. dr  T. Białous, M. Chaberek, M. Lubartowicz

Ełk, 09 grudnia 2018r.