Aktualności

Msze Święte:
niedz. 8.00, 10.00 dla dzieci,
11.30 suma,17.00
w tygodniu: pn.- sob. 7.15, 17.00

Biuletyn Parafialny, zapraszamy do lektury kolejnych numerów naszego wydawnictwa

czytaj więcej »

Przedszkole Katolickie u Lolka

papiez„Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa, nadzieją, która ciągle kwitnie, przyszłością, która bez przerwy się otwiera”. św. Jan Paweł II

Przy parafii pw. św. Jana Pawła II w Ełku, w miejscu uświęconym obecnością Świętego, powstaje Niepubliczne Katolickie Przedszkole „U Lolka” im. św. Jana Pawła II. Teren, na którym została utworzona nasza parafia i na którym buduje się przedszkole jest bardzo wyjątkowy. To w tym miejscu – 8 czerwca 1999 roku – nasz najukochańszy Ojciec Święty Jan Paweł II postawił swoją stopę. Parafia, pod Jego wezwaniem, została utworzona jako wotum wdzięczności za papieską wizytę w diecezji ełckiej. Powstające przedszkole będzie żywym pomnikiem przypominającym życie i nauczanie papieża św. Jana Pawła II.

Przedszkole Katolickie „U Lolka” aktualnie jest w trakcie budowy, ale planujemy rozpocząć działalność 1 września 2015r. Funkcję dyrektora placówki obejmie ks. dr Tadeusz Białous. Głównym celem przedszkola będzie propagowanie wartości chrześcijańskich, prorodzinnych i patriotycznych. Umożliwi ono dzieciom osiągnięcie pełnej gotowości do podjęcia nauki w szkole.

Nasze przedszkole powstaje z myślą o rodzinach, które chcą by ich dzieci były wychowywane w duchu katolickim, były uczone miłości do Boga i Ojczyzny, szacunku do bliźniego, do wszystkiego, co piękne, mądre i szlachetne.

W naszym przedszkolu będziemy wychowywać dzieci w duchu wartości i zasad katolickich, zgodnie z nauką Kościoła oraz personalistyczną myślą pedagogiczną świętego Jana Pawła II, który nauczał: „Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa, nadzieją, która ciągle kwitnie, przyszłością, która bez przerwy się otwiera”.

Przedszkole Katolickie „U Lolka” – obok realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego będzie wpajać umiłowanie do najwyższych wartości, takich jak: Bóg, Ojczyzna. Od najmłodszych lat chcemy uczyć historii Rzeczypospolitej poprzez wiersz, legendę, opowiadanie, dobry film. Dzieci poznawać będą najpiękniejszą poezję naszych Ojców, poznają tradycje i kulturę narodową. Postaramy się, aby odbywały się cykliczne spotkania z ciekawymi i wartościowymi ludźmi. Będziemy organizować wycieczki i wyjścia do teatru, kina.

Wykwalifikowana i starannie dobrana kadra pedagogiczna zadba o rodzinną atmosferę sprzyjającą wszechstronnemu rozwojowi dziecka. Działania wychowawcze będą zmierzać do kształtowania człowieka prawego i uczciwego, szanującego siebie i innych, dla którego najwyższą wartością będzie zawsze: Bóg, Honor, Ojczyzna. Katolickie przedszkole „U Lolka” stanie się dla dzieci radosnym, bezpiecznym, pełnym miłości drugim domem.

Planujemy utworzyć docelowo cztery, zharmonizowane wiekowo grupy dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat, które będą liczyć do 25 osób. Przedszkole będzie czynne od poniedziałku do piątku w godz. 6.30 – 17:00. W nowoczesnym budynku przedszkola powstaną cztery przestronne i funkcjonalnie wyposażone sale, posiadające dostosowane do potrzeb dzieci pomoce edukacyjne. Na pierwszym piętrze znajdzie się sala, która służyć będzie nie tylko organizowaniu ważnych uroczystości związanych z działalnością dydaktyczno-wychowawczą przedszkola, ale również spotkaniom integracyjnym, przyjęciom urodzinowym dzieci itp.

Zamierzamy oprócz zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych zaoferować zajęcia z : religii, logopedii, glottodydaktyki, języka angielskiego, rytmiki, gimnastyki korekcyjnej, terapii pedagogicznej, muzyczno-taneczne (tańce narodowe i regionalne), sportowe. Oferta edukacyjna będzie wzbogacana zgodnie z sugestiami opiekunów. Stawiamy na efektywną współpracę z rodzicami, którzy są pierwszymi wychowawcami dzieci.

W przedszkolu dziecko otrzyma trzy posiłki dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek, dostarczane przez firmę cateringową. Obecnie trwają konsultacje co do opłaty za przedszkole. Cena będzie zależna od ilości dzieci ok. 450 zł. Wysokość opłaty stałej obniża się na drugie i każde następne dziecko z danej rodziny uczęszczające jednocześnie do przedszkola. Jesteśmy w trakcie tworzenia placówki i zasad jej funkcjonowania. Liczymy na mądre sugestie (osobiste, telefoniczne lub mailowe) i modlitewne wsparcie tego dzieła.

Ogłaszamy zapisy dzieci w wieku przedszkolnym do Katolickiego Przedszkola „U Lolka” w Ełku na rok szkolny 2015/2016. Zapisy wstępne od 4 marca, rozpatrywane będą wg kolejności zgłoszeń. Wniosek jest dostępny na stronie internetowej parafii. Karty zgłoszenia należy składać w zakrystii. W razie pytań podaję adres mailowy: sekretatiat@przedszkole.elk.pl

Karta zgłoszenia – Oryginalna karta zgłoszenia

Z chrześcijańskim pozdrowieniem
– Proboszcz ks. dr Tadeusz Białous

Konto wsparcia budowy:
Niepublicznego Przedszkola Katolickiego „U Lolka” im. św. Jana Pawła II
Podlasko – Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie
Nr konta: 76 8099 0004 0090 5566 2000 0010