Aktualności

Msze Święte:
niedz. 8.00, 10.00 dla dzieci,
11.30 suma,17.00
w tygodniu: pn.- sob. 7.15, 17.00

Biuletyn Parafialny, zapraszamy do lektury kolejnych numerów naszego wydawnictwa

czytaj więcej »

„Święty, który chodził po naszej ziemi” – spotkanie poświęcone św. Janowi Pawłowi II – Patronowi Miasta Ełk

W Roku Świętego Jana Pawła II  mieszkańcy Ełku zrzeszeni w stowarzyszeniach i wspólnotach katolickich przygotowują cykl spotkań poświęconych naszemu Patronowi, by przypomnieć Jego postać i dziedzictwo jakie nam zostawił. Drugie spotkanie, które przygotowała  wspólnota parafialna pw. św. Jana Pawła II i Stowarzyszenie Dobro Wspólne, odbyło się  16 lutego 2015r. w Ełckim Centrum Kultury pod hasłem „Święty, który chodził po naszej ziemi – Jan Paweł II w Ełku”. Wspominano dzień wizyty Papieża – Polaka w naszym mieście 8 czerwca 1999r.

Niezwykle ciepło i serdecznie wszystkich uczestników spotkania powitali przedstawiciele parafii i prowadzący spotkanie – p. Katarzyna Żywno i p. Mariusz Laskowski. Na wstępie przypomnieli słowa Jana Pawła II: „Czuwam – to znaczy także: czuję się odpowiedzialny za to wielkie, wspólne dziedzictwo, któremu na imię Polska. To imię nas wszystkich określa. To imię nas wszystkich zobowiązuje”. W duchu tego zobowiązania na spotkanie przybyli mieszkańcy Ełku, którym dane było  spotkać się z Papieżem, słuchać jego nauczania i młodsze pokolenie,  które  zna Go tylko z opowieści.

Świadkowie wydarzeń z czerwca 1999r., a zwłaszcza młodzi,  z wielkim zainteresowaniem wysłuchali lokalnego historyka p. Władysława Markowskiego, który przedstawił  rys historyczny wizyty Ojca Świętego w Ełku. Opowiedział o staraniach ówczesnego Biskupa Wojciecha Ziemby i władz samorządowych, by uzyskać zgodę Stolicy Apostolskiej na wizytę Jana Pawła II w naszym mieście. Wspomniał też o spotkaniu Papieża z rodziną p. Milewskich z Leszczewa, jak również o dwóch usprawiedliwieniach juniorki rodu z zajęć w szkole, w których napisała, że poprzedniego dnia nie była na zajęciach z powodu „wyjazdu na Papieża”, a na drugim – z powodu „przyjazdu Papieża” do ich domu.

W Ełku papież apelował o pomoc biednym i opuszczonym w imię miłości Chrystusa i międzyludzkiej solidarności. Mówił: „Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakło dachu nad głową i chleba na stole, by nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki. Z tym apelem zwracam się do wszystkich”. Ks. kan. Dariusz Kruczyński – dyrektor Caritas Diecezji Ełckiej mówił, że działania podejmowane przez Caritas są realizacją testamentu Jana Pawła II  i wpisują się w nową wyobraźnię miłosierdzia, którą głosił papież. Ks. Kruczyński przypomniał, że Caritas zajmuje się ludźmi specjalnej potrzeby: osobami bezrobotnymi, bezdomnymi, starszymi i samotnymi, matkami samotnie wychowującymi dzieci, osobami niepełnosprawnymi, chorymi. Szczególną opieką otacza też tych, którzy borykają się z trudnościami zarówno materialnymi, jak i duchowymi. Pomoc jest niesiona ludziom bez względu na wyznanie, narodowość i przekonania, ale zawsze tym działaniom towarzyszy świadomość, że można pomóc i zrobić jeszcze więcej.

Prezydent p. Tomasz Andrukiewicz mówił, że wizyta papieża – Polaka  w Ełku była  niezapomnianym wydarzeniem w dziejach miasta i jego mieszkańców. Wspomniał również, że w czasie wizyty Jana Pawła II w mieście był harcerzem, udzielał się  w Białej Służbie niosąc pomoc tysiącom pielgrzymów i wtedy poznał obecnego proboszcza Parafii pw. św. Jana Pawła II – ks. dra Tadeusza Białousa.  Prezydent przypomniał papieskie słowa skierowane do młodych: „Po włosku mówi się: „Coraggio!”, po polsku: „Odwagi!”. Życzę wam odwagi. Bóg jest z wami. Przyszłość należy do was, zawsze z Chrystusem i Jego Matką. Idźcie ku tej przyszłości, idźcie ku tej przyszłości, świadomi swych sił jakie macie w sobie, w duszach i ciałach. Pan T. Andrukiewicz wyraził swoją wdzięczność ełczanom, którym nie brakowało odwagi, dzięki którym św. Jan Paweł II jest patronem miasta.

Wspomnieniami z wizyty Jana Pawła II w Ełku podzielił się też p. Marian Podlecki – nadleśniczy z Rajgrodu i miłośnik przyrody. Zacytował  kilka fragmentów z książeczki pt. „Modlitewnik leśników”, która towarzyszy mu każdego dnia, a na pierwszej stronie zawiera  słowa Ojca Świętego: „Niech wasza praca pomoże uratować piękno polskich lasów dla dobra naszej Ojczyzny i jej mieszkańców”.

Uczestnicy spotkania mogli na nowo przeżyć te niezapomniane chwile z 8 czerwca 1999r. wsłuchując się we fragmenty nauczania św. Jana Pawła II i tematycznie dobrane pieśni w wykonaniu parafian: Pawła i Damiana Żywno, Wiktorii Bagińskiej, Jakuba Więcko, p. Anny Borkowskiej – Miszkiel,  p. Beaty Klauza, p. Jarosława Milewskiego, p. Marcina Żywno i p. Mariusza Laskowskiego.  Natomiast odtworzone urywki filmu nagranego w czasie wizyty papieża w Ełku wywołały u osób oglądających wzruszenie i refleksję, że dane im było żyć w czasach pontyfikatu wielkiego Polaka.

Na zakończenie prowadzący spotkanie powiedzieli: „Dziękujmy Bogu za dar Jana Pawła II, otwórzmy – bo o to nas prosił – na oścież drzwi Chrystusowi; drzwi naszych serc, domów, parafii, całej naszej Ojczyzny i świata. Nie lękajmy się – tylko Chrystus jest Drogą, Prawdą i Życiem. Naśladujmy w naszej codzienności świętych, zwłaszcza naszego Patrona, który z domu Ojca nam błogosławi”. Zaprosili też mieszkańców Ełku do odwiedzin najmłodszej parafii w diecezji i wspólnej modlitwy w intencji Ojczyzny 16 każdego miesiąca.

W podsumowaniu spotkania Pasterz Diecezji Ełckiej Biskup Jerzy Mazur powiedział, by w codzienności naśladować świętych, zwłaszcza patrona miasta; żyć jak oni, modlić się i pielgrzymować, zwłaszcza szlakami papieskimi, które pozwalają na kontemplację i przywołują chwile obecności św. Jana Pawła II na naszych ziemiach. Poprzez pielgrzymowanie szlakami papieskimi zechciejmy naśladować w praktyce naszego wielkiego Świętego i uczyć się od niego jak spędzać wolny czas, aby był on również rozwojem naszego życia duchowego. Wspólna modlitwa i pasterskie błogosławieństwo Księdza Biskupa było uwieńczeniem spotkania.

Kolejne zgromadzenie poświęcone Świętemu, który chodził po naszej ziemi odbędzie się 16 marca 2015r. na temat „Jan Paweł II – Papież młodych”.

Na szczególne uznanie zasługuje pani Maria Chaberek, która opracowała cały scenariusz uroczystości. Piękne zdjęcia i prezentacje opracował Marek Chojnowski Starosta Powiatu Ełckiego. Proboszcz parafii pw. św. Jana Pawła II w Ełku ks. dr T. Białous wyraża wszystkim zaangażowanym w to przedsięwzięcie wdzięczność i składa staropolskie Bóg zapłać.