Aktualności

Msze Święte:
niedz. 8.00, 10.00 dla dzieci,
11.30 suma,17.00
w tygodniu: pn.- sob. 7.15, 17.00

Biuletyn Parafialny, zapraszamy do lektury kolejnych numerów naszego wydawnictwa

czytaj więcej »

Święty Janie Pawle II oręduj za nami- rekolekcje w duchu miłości Ojczyzny.

Święty Janie Pawle II oręduj za nami.
W tym roku uroczystości odpustowe parafii pw. św. Jana Pawła II zostały poprzedzone rekolekcjami w duchu miłości Ojczyzny. Jak każde rekolekcje odnosiły się do miłowania Boga, ale w 100 lecie odzyskania niepodległości przez Polskę, przeżywaliśmy w duchu umiłowania Ojczyzny. Rekolekcje rozpoczęły się 19 października w dniu pierwszego nowego święta narodowego Dnia Pamięci Duchownych Niezłomnych. Święto zostało ustanowione przez sejm 4 października tego roku. Wybór daty 19 października to dzień porwania i męczeńskiej śmierci błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki. Nowe święto państwowe jest wyrazem hołdu dla duchownych, którzy swoją postawą „dawali wyraz wierze w Jezusa Chrystusa, ale też męstwu i niezłomnej postawie patriotycznej”.
Pierwszego dnia rekolekcji zostały ukazane dwie sylwetki: ks. Ignacego Skorupki i ks. Piotra Skargi. Pierwszą sylwetkę ukazał dr Marcin Radziłowicz, drugą natomiast ks. dr Jacek Uchan. W kolejnym dniu ks. prof. UKSW Józef Łupiński ukazał patriotyzm kolejnego pasterza niezłomnego Prymasa Tysiąclecia Sługi Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego. Podczas Mszy św. można było usłyszeć w jaki sposób wyrażała się droga do świętości Prymasa Tysiąclecia.
21 października w dniu odpustu parafialnego ks. dr Paweł Tarasiewicz wygłosił konferencję w której nauczał rozumienia patriotyzmu według św. Jana Pawła II. W kazaniu odpustowym zachęcał słuchaczy do podążania do świętości drogą wyznaczoną przez św. Jana Pawła II – przez Maryję w codziennym oddawaniu się Matce Bożej.
Parafia pw. św. Jana Pawła II powołana w miejscu lądowania św. Jana Pawła II w dniu 8 czerwca 1999 r. na Barankach w Ełku jest żywą pamiątką po naszym wielkim Rodaku w naszej diecezji. Zachęcam do przekazywania historycznych pamiątek związanych z wizytą św. Jana Pawła II w Ełku. Docelowo planujemy umieszczenie pamiątek w przyszłej Izbie Pamięci Wizyty Jana Pawła II w Ełku, która powstaje przy parafii.

Polecam do odsłuchania rekolekcyjne konferencje i kazania w duchu miłości Ojczyzny na 100 lecie odzyskania Niepodległości, które odbyły się w parafii pw. św. Jana Pawła II w Ełku.

Dr Marcin Radziłowicz – Wymiar patriotyzmu ks. Ignacego Skorupki

ks. dr Jacek Uchan – Droga do świętości wskazywana przez ks. Piotra Skargę

ks. prof. UKSW dr. hab. Józef Łupiński
-Wymiar patriotyzmu Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego

ks. prof. UKSW dr. hab. Józef Łupiński Droga do świętości wskazywana przez Sługę Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego

ks. dr Paweł Tarasiewicz – Wymiar patriotyzmu św. Jana Pawła II

ks. dr. Paweł Tarasiewicz – Droga świętości wskazana przez Świętego Jana Pawła II