Aktualności

Msze Święte:
niedz. 8.00, 10.00 dla dzieci,
11.30 suma,17.00
w tygodniu: pn.- sob. 7.15, 17.00

Biuletyn Parafialny, zapraszamy do lektury kolejnych numerów naszego wydawnictwa

czytaj więcej »

„Tobie mały Panie” – IV Parafialny Przegląd Kolęd i Pastorałek w kaplicy pw. św. Jana Pawła II w Ełku

Tradycyjnie, na zakończenie liturgicznego okresu Bożego Narodzenia, 10 stycznia 2016r. w kaplicy pw. św. Jana Pawła II w Ełku odbył się już IV Parafialny Przegląd  Kolęd i Pastorałek pod hasłem „Tobie mały Panie”. Celem przeglądu było: kultywowanie  pięknej, polskiej tradycji śpiewania kolęd i pastorałek, kształtowanie twórczych zainteresowań młodego pokolenia, rozwijanie wrażliwości przez śpiew i tworzenie wspólnoty oraz wdrażanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym parafii. Przegląd miał formę konkursu i zgłosiło się do niego 30 uczestników, którzy wystąpili w trzech kategoriach wiekowych: dzieci przedszkolne i kl. I, klasy II –III i klasy IV –VI. Komisja konkursowa w składzie: p. Anna Borkowska – Miszkiel – nauczycielka w SP 4 i parafialna organistka, p. Anna Czajka – nauczycielka muzyki w SP nr 5 i p. Mariusz Laskowski – opiekun scholi parafialnej. Komisja przy ocenie brała pod uwagę dobór repertuaru,  muzykalność i warunki głosowe wykonawców, interpretację utworu, aranżację i ogólny wyraz artystyczny. Po wysłuchaniu wszystkich uczestników, którzy pięknie zaprezentowali się w popularnych oraz mniej znanych kolędach i pastorałkach, wyłoniono najlepszych wykonawców.

Dzieci przedszkolne i kl. I:

  1. Mirończuk Milena – kl. I c
  2. Żywno Paweł – kl. I c
  3. Kotarski Ernest  – 3 lata

Wyróżnienia: Romanowski Gabriel i Kornelia Sylwisty, Milewska Natalia kl. I

Klasy II –III:

  1. Lipińska Wiktoria – kl. III

Więcko Martyna – kl. III d

  1. Prochorów Wiktoria – kl. III b

Barwikowski Kacper – kl. II h

  1. Dąbrowska Aleksandra – kl. II h

Wyróżnienia:  Goliczewska Oliwia – kl. II a, Milewska Julia – kl. III d, Milewski Alan –kl. III d

Klasy IV –VI:

  1. Grabowik Julia – kl. IV b
  2. Orłowska Patrycja – kl. IV c
  3. Trylong Nikola – kl. IV c

Laszkowska Natalia – kl. IV a

Wyróżnienia: Dzierżyńska Magdalena –  IV b, Żmijewska Aleksandra kl. IV a z siostrą Ewą z klasy VI – akompaniament na  skrzypcach

Uczestnicy wraz z rodzicami i rodzeństwem oraz licznie przybyłą wspólnotą parafialną wzięli udział w ofierze Mszy Świętej o godz.11, podczas której wspominano święto Chrztu Pańskiego i wyrażano wdzięczność za dar dziecięctwa Bożego.  Po zakończonej Mszy Świętej odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów i nagród ufundowanych przez Proboszcza ks. dra Tadeusza Białousa, który wyraził wielką radość z udziału tak licznej grupy osób w przeglądzie. Powiedział, że to wspólne śpiewanie kolęd należy podtrzymywać ze względu na narodową tradycję i tworzenie pokoleniowej więzi. Ksiądz Proboszcz podziękował wszystkim wykonawcom, rodzicom, komisji konkursowej, współorganizatorom przeglądu: p. Magdalenie Lubartowicz i p. Marii Chaberek oraz dyrektorowi Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowej Wsi Ełckiej p. Jackowi Szumskiemu i Jego synowi  – Mateuszowi za nagłośnienie i  profesjonalną obsługę techniczna przeglądu.

O tym, dlaczego warto śpiewać kolędy, pięknie mówił ks. Jan Twardowski: „Dlatego, żeby uczyć się miłości. Dlatego, żeby podawać sobie ręce. Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie. Dlatego, żeby sobie przebaczać. Żeby żadna czarodziejka po trzydziestu latach nie stawała się czarownicą”.

Maria Chaberek