Sakramenty

Msze Święte:
niedz. 8.00, 10.00 dla dzieci,
11.30 suma,17.00
w tygodniu: pn.- sob. 7.15, 17.00

Biuletyn Parafialny, zapraszamy do lektury kolejnych numerów naszego wydawnictwa

czytaj więcej »

I Komunia Święta w 2014r.

„Drodzy przyjaciele, niezapomnianym spotkaniem z Panem Jezusem jest bez wątpienia Pierwsza Komunia Święta, dzień który wspomina się jako jeden z najpiękniejszych w życiu. Eucharystia, ustanowiona przez Chrystusa w przeddzień Jego Męki, podczas Ostatniej Wieczerzy, jest Sakramentem Nowego Przymierza, jest największym z Sakramentów. W tym Sakramencie Pan Jezus pod postaciami chleba i wina staje się pokarmem naszych dusz. Dzieci po raz pierwszy przyjmują ten Sakrament uroczyście – właśnie w dniu Pierwszej Komunii Świętej – ażeby potem móc Go przyjmować jak najczęściej i w ten sposób pozostawać w zażyłej przyjaźni z Panem Jezusem.” bł. Jan Paweł II

Pierwsza Komunia Święta to dla dziecka i dla jego rodziców szansa na przeżycie wielkiego święta w pełni uczestniczenia w Eucharystii. Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej dziecka to dla całej rodziny szansa na pogłębienie przyjaźni z Bogiem oraz na odnowienie życia zgodnie z zasadami Ewangelii. I Komunia Święta to okazja do tego, by wraz z dzieckiem wspomnieć i ponownie przeżyć chrzest święty, czyli pierwszy sakrament, który przyjęło ich dziecko. Eucharystia wraz z Komunią Świętą jest niezwykłym darem Boga, który pragnie być pokarmem dla człowieka na drodze do świętości.

Przygotowanie dzieci z parafii bł. Jana Pawła II odbędzie się dwuetapowo:

  1. w szkole przez Panią Katechetkę Elżbietę Sobczak – na katechezie dzieci zaliczają materiał
  2. w parafii przez Ks. Proboszcza i Panią Katechetkę Marię Chaberek

Zapisy dzieci do I Komunii Świętej dokonujemy w Szkole u Pani Katechetki. Pierwsze spotkanie Dzieci i rodziców odbędzie się w świątyni 29 września 2013 r. o godz. 11.00. W miesiącu październiku dzieci uczęszczają na modlitwę różańcową w poniedziałki i środy o godz. 16.30.

Rodziców dzieci, które były chrzczone w innej parafii niż św. Rafała Kalinowskiego proszę o dostarczenie „Metryki Chrztu” dziecka do Pani Katechetki lub bezpośrednio do mnie do końca roku.

Pierwsza Komunia Święta w parafii odbędzie się
w kaplicy bł. Jana Pawła II

w dniu 18 maja 2014 r. (niedziela) o godz. 11.00
dzień urodzin naszego Patrona.