Aktualności

Msze Święte:
niedz. 8.00, 10.00 dla dzieci,
11.30 suma,17.00
w tygodniu: pn.- sob. 7.15, 17.00

Biuletyn Parafialny, zapraszamy do lektury kolejnych numerów naszego wydawnictwa

czytaj więcej »

V JUBILEUSZOWY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK

   „Kolędy nie tylko należą do naszej historii, lecz poniekąd tworzą naszą historię narodową i    chrześcijańską.” Jan Paweł II

  V JUBILEUSZOWY  PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK

  „Śpiewajmy i grajmy Mu…”

  w kościele p.w. Świętego Jana Pawła II w Ełku

 ul. św. Maksymiliana Marii Kolbego 7

      Cele:

       –  kultywowanie  pięknej, polskiej tradycji śpiewania kolęd i pastorałek;
–   rozwijanie wrażliwości przez śpiew i tworzenie wspólnoty;
–   wdrażanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym parafii.

 Regulamin:

1. Przegląd odbędzie się w Kościele  p.w. św. Jana Pawła II niedzielę 08 stycznia 2017 r. w godz. od 9:00 – 11:00.

2. W przeglądzie może uczestniczyć każdy, kto zgłosi swój udział do 05. stycznia 2017 r. do organizatorów (Proboszcz ks. dr Tadeusz Białous,        katechetki: p. Maria Chaberek lub p. Magdalena Lubartowicz ).

3. Uczestnicy przeglądu prezentują solo jedną kolędę lub pastorałkę z pamięci z akompaniamentem własnym na żywo lub z użyciem podkładu muzycznego zapisanego  na płycie CD lub pamięci USB. Nie dopuszcza się stosowania podkładu muzycznego zarejestrowanego z wokalem.

4.Organizator przeglądu zapewnia nagłośnienie i odtwarzacz.

5.Przegląd przebiegać będzie w trzech kategoriach wiekowych:
4, 5 i 6 latki oraz kl. I, klasy II – III, klasy IV-VI

6.Oceny występów dokona Komisja konkursowa powołana przez Organizatora.

7.Pod uwagę będą brane następujące kryteria: dobór repertuaru,  muzykalność i warunki głosowe wykonawców, interpretacja utworu, aranżacja i ogólny wyraz artystyczny.

8. Komisja w każdej z kategorii przyzna trzy nagrody i wyróżnienia.

9. Decyzje Komisji  są ostateczne i niepodważalne.

10.   Po zakończeniu przesłuchań wszyscy wykonawcy przeglądu uczestniczą we Mszy św. o godz. 11:00, po której zostaną wręczone pamiątkowe dyplomy i upominki.

11.   Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania uczestników, upublicznienia zdjęć  oraz podania danych osobowych laureatów w Internecie.

12.   Niektóre ustalenia regulaminu np. godzina rozpoczęcia przeglądu  (w zależności od ilości osób zgłoszonych)  może ulec zmianie.

 ks. dr  T. Białous, M. Chaberek, M. Lubartowicz

 Ełk, 11 grudnia 2016 r.